Земскiя ўраднiкi Полацкага ваяводства (другая палова XVI - первая палова XVII стст.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Земскiя ўраднiкi Полацкага ваяводства (другая палова XVI - первая палова XVII стст.)
Alternative Title:
Officials of the Single-district Voivode Polotsk (16th-early 17th c.)
Keywords:
LT
17 amžius; Karūža; Baltarusija (Belarus); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Teisininkai / Legal profession; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Kariuomenė / Armed forces; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTPirmajame Polocko universiteto mokslinio žurnalo “Commentarii Polocenses Historici” tome skelbiami vienpavietės Polocko vaivadijos pareigūnų (neskaitant vaivados ir kašteliono) vardinis sąrašas. Jame yra visi tos vaivadijos pareigūnai - maršalas, pakamariai, vėliavininkai, kariuomeninkai, žemės teisėjai, pateisėjai, žemės raštininkai, stalininkai, pastalininkiai, pataurininkiai, taurininkai, iždininkai ir kardininkai nuo XVI a. antrosios pusės reformų (1564-1566) laikotarpio iki pat XVII vidurio, kada prasidėjo kazokų maištas ir karais su Rusija ir Švedija. Darbas paremtas gausia kelių valstybių archyvų ir Lietuvos Metrikos medžiaga, nurodomi pareigūnų biografiniai (mirtis, posto atsisakymas ar pakėlimas į kitas aukštesnes pareigas) duomenys. Tai papildo šiuo metu Lenkijos istorikų leidžiamą daugiatomį tęstinį LDK vaivadijų pareigūnų vardinį sąrašą (pagal atskiras vaivadijas) bei Lietuvoje jau paskelbtą ankstyvesnio laikotarpio (1566-1600) visos LDK pavietų tik žemės teismų pareigūnų vardinį sąrašą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Polocko vaivadija; Žemės teismai; Teismo pareigūnai; Pakamarė; Maršalka; Vėliavininkai; Karūža; Teisėjai; Pateisėjai; Raštininkai; Stalininkai; Pastalininkai; Taurininkai; Pataurininkai; Iždininkai; Kardininkai.

ENThe nominal list of the officials (apart from the Voivode and the Castallan) of the single-district voivode of Polotsk is publicised in the first issue of the scientific journal of Polotsk University “Commentarii Polocenses Historici”. It contains all the officials of that voivode district – the Marshall, Chamberlains, flag-bearers, army men, land judges, deputy judges, land recorders, people in charge of food stocks, pastalininkai, pataurininkai (local officials), cup-bearers, treasurers and swordsmen from the second half of the reforms of the 16th century to the middle of the 17th century when the mutiny of the Cassocks and wars with Russia and Sweden began. The work is based on the abundant material stored in the archives of several states and in the Metrics of Lithuania; biographical data of the officials (their death, refusal of office or their promotion) is specified. This supplements the multi-volume continuous nominal list of the officials of voivode districts of the GDL currently being published by the historians of Poland (by separate voivode districts), as well as the nominal list of the officials of land courts of the districts of the GDL of the earlier period (1566-1600) that has already been publicised in Lithuania.

Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588) / Darius Vilimas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2006. 290 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2039
Updated:
2020-07-29 20:29:56
Metrics:
Views: 34
Export: