'Old ways' versus 'novelties' in the legal and economic sources of the Grand Duchy of Lithuania ca. 1450-1700

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
'Old ways' versus 'novelties' in the legal and economic sources of the Grand Duchy of Lithuania ca. 1450-1700
Alternative Title:
Sąvokų "sena" ir "nauja" opozicija teisiniuose ir ekonominiuose LDK šaltiniuose (XV a. antroji pusė - XVII a.)
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2009, vol. 12 : 2007, p. 19-40
Keywords:
LT
Ekonominiai šaltiniai; Kolektyvinė vaizduotė; Lietuvos Metrika; Lietuvos statutai; Senovė; Socialiniai santykiai; Teisės šaltiniai; Tradicija.
EN
Antiquity; Collective imagination; Land contracts; Lithuanian Metrica; Lithuanian Statutes; Regional charters; Social relations; Tradition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimų objektas - LDK teisiniai ir ekonominiai šaltiniai, kuriuose atsispindi socialinių sąvokų "sena" ir "nauja" tarpusavio sąveikos praktika. Teisinio pobūdžio šaltinių analizė atskleidžia, kad valdžios institucijų deklaruojamas "senųjų" nuostatų nekintamumas neatitiko vadinamojo LDK politikos "konservatyvumo" prakalbus apie vietos įstatymų leidybos tradicijų išsaugojimą. Kita vertus, tyrinėti ekonominiai šaltiniai, daugiausia nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys, patvirtino, kad LDK bajorija praktikoje aktyviai rėmėsi tomis "naujovėmis", kurios jiems buvo naudingos: pavyzdžiui, 1566 m. II Lietuvos Statuto panaikintais apribojimais parduodant bajorų valdas. Būtinybė remtis "senove" pamažu nyko visuomenėje įsigalint kodifikuotai teisei, kuri, viena vertus, sociumui buvo "nauja", tačiau drauge veikė visa savo galia. [Iš leidinio]

ENResearchers investigating the sources of the history of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) often come across the text-book phrase, старины не рухаем, а новин не вводим (we do not change the old ways, nor do we introduce novelties), which became a sort of motto defining central government policy in the annexed lands. This article deals with how historians have interpreted this policy claim and concludes on the basis of examinations of regional charters, and land contracts preserved in the Lithuanian Metrica that the gentry were willing to accept legal innovations as part of 'the old ways', when it was expedient for them to do so, whilst appealing against 'novelties', which did not suit their interests. Close attention is paid to changes in rights to dispose of entailed property. In conclusion the authors press for further research into this subjects as a way to understand society within the Grand Duchy better and how reforms introduced by the Lithuanian Statutes were implemented. [From the publication]

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Related Publications:
Ziemia nowogródzka a przywilej ziemski 1440 roku / Lidia Korczak. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. P. 147-159.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20355
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: