Crime born of shame and fear

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Crime born of shame and fear
Alternative Title:
Gėdos ir baimės nusikaltimas
In the Journal:
Lithuanian historical studies . 2002, vol. 6 : 2001, p. 89-105
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Infanticidas,Lietuva, XIX amžius; Kaimo bendruomenės reakcija; Kūdikio nužudymas; Moterys; Nusikaltimai; Skurdas; Socialinės priežastys; Teismų bylų analizė; XIX a. Lietuva
EN
Analysis of court cases; Crimes; Infanticide; Infanticide, Lithuania, XIX century; Nineteenth-century Lithuania; Poverty; Reaction of rural community; Social causes; Women
Summary / Abstract:

LTDaugelyje visuomenių moterys įvykdydavo tik apie 10% nusikaltimų. Būtų įprasta manyti, kad moterys nebuvo linkusios nusikalsti, tačiau kai kuriuose nusikaltimuose jos dominavo. XIX a. Lietuvoje praktiškai pusę nužudymų įvykdydavo moterys, o jų aukomis neretai tapdavo ką tik gimę kūdikiai. Smurtinės kūdikių mirtys sudarė apie pusę visų smurtinių mirčių atvejų. Tyrimas grindžiamas 85 moterų, kaltinamų kūdikių nužudymu, teismų bylų analize. Straipsnyje analizuojama kaltinamųjų motyvacija, siekiama atsakyti į klausimą, ar moterys buvo žiaurios? Tai, kad dauguma kaltinamųjų (88,2%) priklauso vienam netekėjusių samdinių socialiniam sluoksniui, leidžia manyti, kad kūdikio nužudymas nebuvo paprastas, atsitiktinis nusikaltimas, jis turėjo gilias socialines priežastis. Moteris baugino šeimininkų, tėvų ir visos kaimo bendruomenės reakcija. Gėda ir baimė būti atstumtai bendruomenės buvo bene pagrindinė šio nusikaltimo priežastis. Kita svarbi priežastis - skurdas. Samdinės bijojo likti be darbo. Vienišai motinai su vaiku buvo be galo sunku susirasti tarnybą, tad neretai tekdavo elgetauti. Kaltinamosios puikiai žinojo ir buvo susidūrusios su vienišų motinų likimais. Kaimo bendruomenėje tokia mergina neturėjo ateities. Visgi galima manyti, kad XIX a. netekėjusioms moterims atsikratymas nepageidaujamu vaiku buvo ir primityvi gimstamumo kontrolės forma. Todėl šias moteris būtų sunku pavadinti žiauriomis, tiesiog toks kelias, kokį jos pasirinko, buvo artimas tai socialinei aplinkai, kurioje jos gyveno.

ENThe crimes committed by women in most societies account for only about 10%. One would think that women are not inclined to commit crimes, but they dominate in some crimes. Women committed half the murders in 19th c. Lithuania. Violent deaths of infants constituted about half of the total cases of violent deaths. Infanticide was the most common type of murder in Lithuania in the 19th c. This study is based on the analysis of court cases of 85 women accused of infanticide. The article analyses the motivation of the accused women, it seeks to give the answer to the question whether these women were cruel. The fact that most of the accused women (88.2%) belonged to the same social layer of unmarried hired farm labourers suggests that infanticide was not an ordinary, accidental crime. It had deep social causes in that society. The women were scared of the reaction of their parents and the entire rural community. Shame and fear of being turned out and becoming an outcast in the community constituted perhaps the main cause of that crime. Poverty was another important cause for committing a crime. Hired farm labourers were afraid of losing jobs. It was especially difficult for a single mother with a child to find employment and to earn a living for herself and her child; quite often she had to go begging. The accused women were familiar with the fate of single mothers. Such a girl had no future in a rural community. Nonetheless, one can think that getting rid of a baby was a primitive form of birth control in the nineteenth century. Therefore these women should not be regarded as cruel. Simply the way that they chose was more acceptable to that social environment in which they lived. [text from author]

ISSN:
1392-2343, 2538-6565
Subject Area:
Related Publications:
Lietuvos istorija. T. 8, d. 1, Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia / Tamara Bairašauskaitė, Zita Medišauskienė, Rimantas Miknys. Vilnius : Baltos lankos, 2011. 510 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20295
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: