Salantų vardas dviejose XVII a. krikšto įrašų knygose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Salantų vardas dviejose XVII a. krikšto įrašų knygose
Alternative Title:
  • Name of Salantai in two church books of birth register of the 17th century
  • Salantų vardas XVII a. krikšto įrašų knygose
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2008, 81, p. 80-102
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp gramatikos ir politikos / Pranas Kniūkšta. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Salantai; Skilandžiai; Vietovardžiai; Salantai; Skilandžiai; Toponyms.
Keywords:
LT
Lenkų kalba / Polish language; Salantai; Skilandžiai; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Salantų bažnyčios XVII amžiaus krikšto įrašų knygomis (1631-1640 ir 1641-1659 m.), aptariamas dvejopas Salantų vardas, Skilandžių virtimas Salantais ir Salantų įsigalėjimas. Literatūroje užsimenama, kad senesnis Salantų vardas buvo Skilandžiai. Nuo 1631 iki 1639 metų imtinai įrašuose miestelio vardas yra Skilandžiai, tik jis rašomas labai įvairiai, daugiausia pagal lenkų kalbos rašybos principus: Skiląndzie, Skiląndzie, Skilandzie, Skilondzie ir kitaip. Rašoma su prielinksniu de prieš vardą – de Skiląndzie, de Skilandzie. Naujasis vardas Salantai atsiranda tik 1640 metų įrašuose ir rašomas irgi įvairiai: de Saląntj, de Sąlantj, de oppido Saląnty ir kitaip. Nuo 1641 iki 1659 metų nuosekliai yra Salantai, tik čia jų užrašymo variantų dar daugiau ir įvairesnių, ir jie nuolat kito. Be pirmiau minėtų, dar yra: Saląnty, Saląnty, Salonty, de Sallont, de oppd. Salonty ir kt. Pagrindinė tokios įvairovės priežastis, kad tai buvo naujas, nenusistovėjęs, vartosenos tradicijų neturėjęs vietovardis. Jis rašomas pagal lenkų rašybos principus, o lietuviško vardo ir lenkų rašybos santykius nelengva suvaikyti. Papildomų keblumų kėlė pagrečiui vartojamos tarminės ir suliteratūrintosios formos. Be kitų variantų, yra užrašymų, kur priekyje yra nuoroda de oppido, o Salantų vardas užrašytas su numesta galūne ir vietoj jos esančiu sutrumpinimo ženklu – de oppd. Saląntº. Tokį užrašymą galima suprasti kaip Salantų miestą arba kaip Salanto miestą. Tai leidžia daryti prielaidą, kad pirminė Salantų vardo pakopa galėjo būti Salanto miestas.

ENSalantai previously had the name of Skilandžiai. A change in the name was best attested in the 17l h century birth register books of the church of Salantai. Entries made between 1631 and 1639 contain the name Skilandžiai spelled in different ways: Skiląndzie, Skiląndzie etc. The name Salantai is only found in the entries made in 1640 and later; the spelling of the word varies as well, e.g. Salanty, Salanty, Salonty etc. There are entries giving the reference oppido before the name: (de) oppido Salanty, (de) oppd. Salonty, some entries have the name with its ending missing: de Salont, de oppd. Salqnt0. The latter form with the mark signalling the absence of ending can be treated as the town of Salantas. The presently used official form Salantai has been firmly established in the birth registers since 1654 (spelt Salanty). [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20252
Updated:
2018-12-17 12:20:49
Metrics:
Views: 30    Downloads: 2
Export: