Dokumentų rengimo ir raštvedybos naujovės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dokumentų rengimo ir raštvedybos naujovės
Alternative Title:
Innovations in document preparation and office work
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2001, 74, p. 15-26
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Raštvedyba; Raštvedybos standartas; Raštvedybos taisyklės.
EN
Documents; Standard of office work; Rules of office work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami dokumentų rengimą ir raštvedybą reglamentuojantys teisės aktai ir jų raida. Nuo 1993 m. raštvedyba buvo tvarkoma pagal Raštvedybos standartą (1992), kuriuo vadovaujantis buvo parengtos ir Raštvedybos taisyklės (1994). Jose, be dokumentų rengimo ir įforminimo dalykų, aptarti jų tvarkymo ir perdavimo į archyvą reikalavimai. Pagal Raštvedybos standartą, minėtas taisykles ir jų pateiktus pavyzdžius buvo tvarkoma įvairių sričių, įstaigų ir įmonių raštvedyba. Valstybės dokumentų rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas (1995). Remiantis šiuo įstatymu buvo parengtos Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijos (1998). Jose pakartoti svarbiausi minėto įstatymo teiginiai, aiškinama, kaip jo nuostatos taikomos konkretiems dokumentams, duodama jų pavyzdžių. Pačios Rekomendacijos parengtos pagal ten teikiamus reikalavimus ir suprastinos kaip teisės akto pavyzdys. Rekomendacijos turėjo ir kitą tikslą – praplėsti naujųjų nuostatų taikymo sritis, atverti joms kelią į paprastąją raštvedybą. Netrukus po Rekomendacijų įsigaliojimo pasirodžiusiame įsakyme „Dėl tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų rengimo bei įforminimo“ (1998) kalbama apie tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus ir akivaizdžiai linkstama prie raštvedybos tvarkymo pagal Rekomendacijų nuostatas. 2001 m. patvirtintos Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, kuriose yra nemažai raštvedybos tvarkytojams žinotinų naujovių. Straipsnyje aptariamos svarbiausios, labiau pabrėžiant tas, kurios susijusios su kanceliarine kalba.

ENThe "Standard of Office Work and Rules of Office Work" that have been in force until now have been substituted by the rules of document preparation and registration. The article deals with the language-related changes of document preparation, which lead to the approximation of the language of documents to ordinary everyday language. The key changes are the following: information on the compiler/author of the document and his/her affiliation is provided in the document heading, which is not split into parts; the heading and title of the document are joined into one; in the requisite of the signature formerly required first letter of the name is replaced by the full name. Since the new rules exclude documents written by individuals, the article encloses an application form, which conforms to the main language requirements. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Administracinė kalba ir jos vartosena / Pranas Kniūkšta. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. 266 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20225
Updated:
2018-12-17 10:53:13
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: