Verslo praktinio mokymo(si) sistemos efektyvumas : socialinės-politinės sąlygos, turinys ir metodai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo praktinio mokymo(si) sistemos efektyvumas: socialinės-politinės sąlygos, turinys ir metodai
Alternative Title:
Making Effective the Trade Practical Training System: Social-Political Conditions, Content and Methods
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 70-78
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Verslumas; Praktinis mokymas(is); Ugdymo sistemos tobulinimas; Verslumo ugdymas.
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Praktinis mokymas(is); Ugdymas / Education; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ES dokumentai skatinantys verslumo ugdymą, nagrinėjami praktiniai verslumo mokymo metodai Lietuvoje. Atliktas tyrimas, kuriuo siekta nustatyti verslumo mokymo turinio, metodų ir išteklių raiškos tendencijas Lietuvoje ir išsiaiškinti jų veiksmingumą verslininkystės ugdyme, remiantis kolegijos studentų požiūriu. Tyrime dalyvavo Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Klaipėdos kolegijų verslo vadybos specialybės studentai. Iš viso 240 studentų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje praktiniai verslo įgūdžiai ugdomi verslo praktinio mokymo firmose, žaidžiant kompiuterinius verslo žaidimus, dalyvaujant dalykiniuose žaidimuose, steigiant bendrovę pagal „Junior Achievement“ modelį, kuriant jaunas įmones, atliekant praktiką realiose įmonėse ir kt.. Populiariausias verslo mokymo metodas yra verslo plano rašymas, darbas verslo praktinio mokymo firmoje, „Junior Achievement“ modelio taikymas. Verslumo mokymas turi apimti tokius strateginius dalykus kaip naujų įmonių planavimą, finansavimą ir valdymą, naujų rinkų vystymo ir plėtimo strategijas, inovacijas versle. Kadangi verslo veikla apima naujų technologijų vystymo projektavimą, strateginį planavimą, reikalingų išteklių paiešką ir bendrų įmonių kūrimą, todėl studentai turėtų mokėti parengti ne tik vienos įmonės verslo planą, bet ir įmonės filialų planus, praktiškai išbandyti jų įgyvendinimo galimybes ir turėti verslo veiklos modelius. [Iš leidinio]

ENThe EU documents promoting education of entrepreneurship and the practical methods of enterprise training in Lithuania are analyzed in the article. A research has been performed, whereby the tendencies of expressing the content, methods and resources of entrepreneurship education were sought to be established in Lithuania and their efficacy in business education to be found out on the grounds of the attitude of college students. The students of business management specialty of Vilnius, Kaunas, Alytus and Klaipėda Colleges participated in the research; totally, 240 students. The results of the research revealed that practical business skills are trained in the firms of business practical education in Lithuania by playing business computer games, participating in professional games, establishing a company in accordance with the “Junior Achievement” model, instituting young enterprises, performing practices in real companies, etc. The most popular business training method is drawing up a business plan, working in a firm of business practical education, and application of “Junior Achievement” model. Entrepreneurship education must involve such strategic matters as planning, financing and managing new enterprises, strategies of development and expansion of new markets, and innovations in business. Whereas business activities include projecting of new technologies development, strategic planning, search for necessary resources and establishment of joint companies, thus the students should be able to prepare not only a business plan for one company, but also the plans for the subsidiaries of the company, and practically try out the possibilities of their implementation as well as have some models for business activities.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2021
Updated:
2018-12-20 23:05:14
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: