Socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų teorijos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų teorijos aspektai
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra . 2004, 17, p. 270-285. Literatūros istorija ir jos kūrėjai
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Etnogenetinė legenda; Janas Dlugošas; Lietuvių kilmės iš romėnų teorija; Lietuvos metraščiai; Motiejus Stryjkovskis; Petro Dusburgiečio kronika; Sociokultūriniai procesai
EN
Jan Dlugosz; Lithuanian origin from the roman theory; Maciej Strykowski; The Chronicon terrae Prussiae of Peter Dusburg; The Lithuanian Chronicles; The theory of the Roman origin of Lithuanians
Summary / Abstract:

LTLietuvos kultūros istorijoje nedaug pasakojimų, kurie būtų šitaip atliepę visuomenės lūkesčius, kaip kilmės iš romėnų teorija. Tipiškas Viduramžių istoriografijos, įvairių tautų pradžią siejančios su graikų ir romėnų istorija, kūrinys, gimęs tam tikroje intelektualinėje erdvėje, iš mokslingos teorijos virto legenda, kadangi atsakė į kai kuriuos esminius kultūrinius ir socialinius klausimus. Jis atskleidė Lietuvos istorijos pradžią, susiejo ją su visuotinės istorijos įvykiais, suvaidino svarbų vaidmenį bajorijos luominėje integracijoje, suteikė universalų ginklą įvairioms politinėms polemikoms. Pagal apibrėžimą neišbaigta teorija atvėrė plačią erdvę tolesnėms interpretacijoms, turtinusioms Lietuvos istorinę mintį iki pat XIX amžiaus. Lietuvių kilmės iš romėnų teorija yra viena iš Europos tautų etnogenetinių legendų, plačiai paplitusių nuo pat ankstyvųjų Viduramžių iki Naujųjų laikų. Straipsnyje lietuvių kilmės iš romėnų teorija tiriama remiantis Lietuvos metraščių tekstais, kuriuose ši teorija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje pirmąkart buvo išplėtota. Analizuojamas XV–XVI a. sandūroje išsikristalizuojančios lietuviškos etnogenetinės legendos 1) istoriografinis kontekstas, 2) jos socialinės prielaidos ir galiausiai 3) teorijos konstravimo metodai bei jos funkcijos.

ENThere are few stories in Lithuania’s cultural history which meet public expectations like the theory of Roman descent. It is a typical work of medieval historiography linking the origin of various nations to the Greek and Roman history, which was born in a certain intellectual space and turned from a scientific theory into a legend, since it provided answers to some essential cultural and social questions. This work revealed the origin of Lithuania’s history, related it to developments of the world history, played a significant role in the caste integration of the landed nobility and gave a universal weapon to different political disputes. The theory with an incomplete definition opened a wide space to further interpretations which were enriching the Lithuanian historical thought until the very 19th century. The theory of Roman descent of Lithuanians is one of ethnogenetic legends of European nations that were widespread from the Early Middle Ages to the Early Modern Period. The article examines the theory of Roman descent of Lithuanians on the basis of texts of Lithuanian chronicles in which this theory was first developed in the Grand Duchy of Lithuania. The article analyses the Lithuanian ethnogenetic legend which crystallised in the period between the late 15th century and the early 16th century: 1) the legend’s historiographic context, 2) its social preconditions and finally 3) methods for formulating the theory and its functions.

ISSN:
1822-3656, 9955475692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20152
Updated:
2018-12-17 11:24:14
Metrics:
Views: 29    Downloads: 11
Export: