Vidutiniojo ir vyresniojo amžiaus mokinių elgesio tyrimas socialinio elgesio aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidutiniojo ir vyresniojo amžiaus mokinių elgesio tyrimas socialinio elgesio aspektu
Alternative Title:
Research of behaviour of the students middle and senior ages in the aspect of social behaviour
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2006, Nr. 1 (2), p. 121-133
Keywords:
LT
Deviantinis elgesys; Deviantinis elgesys, pozicijos, socializacija; Elgsenos tipai; Pozicijos; Socialinė aplinka; Socializacija.
EN
Deviation; Deviation, positions, socialization; Positions; Socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami vidutiniojo ir vyresniojo amžiaus vaikų socialinio elgesio ypatumai. Tyrimo pagrindinis tikslas – išanalizuoti miesto bei kaimo mokyklų vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus berniukų ir mergaičių elgesį socialiniu aspektu. Taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginimas ir apibendrinimas, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė ir interpretacija. Siekiant ištirti mokinių socialinio elgesio vertinimą, tyrimas buvo atliktas keturiose mokyklose, iš jų – dvi miesto ir dvi kaimo mokyklos. Iš viso tyrime dalyvavo 400 respondentų. Tiriamųjų amžius 11–18 metų. Atlikus socialinius tyrimus matoma tendencija, kad socialinė aplinka turi daug įtakos vaikų elgesiui. Vertinant mokinių ir mokytojų santykius paaiškėjo, kad mokiniams yra svarbūs santykiai su mokytojais. Gauti rezultatai apie mokinių elgesį laisvalaikio metu, kurį jie leidžia su bendraamžiais, rodo, kad didžioji dauguma mokinių nusikaltimus laisvalaikio metu su draugais vertina kaip blogą elgesį, tačiau labiau išsiskyrė miesto vaikai (ypač vyresniojo amžiaus), kurie tokį elgesį vertina kaip nieko tokio. Rezultatų, susijusių su mokinių elgesiu laisvalaikio metu, kada jį leidžia vieni, analizė leidžia teigti, kad labiau į netinkamą elgesį linkę miesto vyresni ir jaunesni berniukai bei vyresnės mergaitės ir jaunesnieji kaimo berniukai. Mokinių santykių su bendraamžiais analizės rezultatai rodo miesto vaikų dažnai pasikartojantį netinkamą elgesį. Tiriant tėvų ir vaikų santykius, pastebėta, kad tiek miesto, tiek kaimo berniukams nėra svarbūs geri santykiai su tėvais.

ENThe main aim of the research dealt with the analysis of behaviour of the students of middle and senior ages in the aspect of social behaviour of urban and rural schools. In order to achieve the present aim there were raised the hypotheses. Subsequently two of them were confirmed and one of them was due to be rejected. According to the results of the questionnaire, it was revealed that the students from towns are deviant. After the results were summed up compared to the results of the second method of the research, it was noticed that the two hypotheses were confirmed once more time and that coincide with the data of the research analysis: students from towns are deviant, boys from both urban and rural areas are more inclined to misdemeanour than girls. However, it is impossible to state that junior students are more inclined to crime commitment. Thus, this hypothesis was rejected. [text from author]

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Paauglių savęs vertinimo bei santykių su bendraamžiais ir tėvais sąveikos ypatumai / Ramunė Ramanauskienė, Antanas Valantinas, Auksė Endriulaitienė. Pedagogika. 2004, 71, p. 91-96.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20118
Updated:
2016-05-26 13:59:28
Metrics:
Views: 5
Export: