Metalo detektoriai archeologiniuose kasinėjimuose : neįsisąmoninta būtinybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metalo detektoriai archeologiniuose kasinėjimuose: neįsisąmoninta būtinybė
Alternative Title:
Metal detectors in archaeological exploration: unrealised necessity
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 26, p. 167-172
Summary / Abstract:

LTVakarų Europos archeologinėje literatūroje XX a. 8–9 dešimtmečiais pastebima aiški polemika metalo detektorių panaudojimo archeologiniuose tyrinėjimuose klausimais. Vienai pusei įrodinėjant jų naudą, antroji tuo pat metu kalbėjo apie žalą. Kartu vyko procesai, turintys ir aiškią įtaką patiems archeologinių tyrimų rezultatams, kai metalo detektoriais apsirūpinusių mėgėjų būriai išrinko metalinius dirbinius iš nemažo skaičiaus žinomų ir dar didesnio buvusių nežinomų archeologinių vietų. Problema veikiai persikėlė paminklosauginę plotmę, kur atskirais atvejais įgavo griežtas draudimo formas. Straipsnyje aptariamas metalo detektoriaus naudingumas archeologiniuose tyrinėjimuose. Teigiama, kad metalo detektorius yra būtinas instrumentas tyrinėjant visų rūšių archeologijos paminklus Lietuvoje. Kasinėjimuose nenaudojant metalo detektoriaus neaptinkama apie pusę visų metalinių dirbinių (daugiausia smulkių). Tyrinėjant akmens amžiaus paminklus metalo detektoriumi tikrinamas tiriamojo ploto paviršius. Tikslas – nustatyti vėlesnių epochų paminklų liekanas bei suardytas vietas. Tyrinėjant geležies amžiaus paminklus detektorius nuolat naudojamas visoms lauko tyrimų stadijoms. Tyrinėjant valstybės laikų archeologijos paminklus metalo detektoriaus naudojimas nesiskiria nuo jo naudojimo tiriant geležies amžiaus paminklus, atskirais atvejais fiksuojant tik spalvotojo metalo dirbinius.

ENThe polemic on the use of metal detectors in archaeological explorations is evident in the Western European archaeological literature of the 1970s–1980s. Some authors attempted to prove their benefits, whereas others talked about their harm. At the same time there were processes that obviously affected the results of archaeological explorations, for example, groups of amateurs with metal detectors collected metal artefacts from many known and even a larger number of previously unknown archaeological sites. The problem was brought to the monument protection plane, where in individual cases it acquired strict forms of prohibition. The paper discusses usefulness of a metal detector in archaeological explorations. A metal detector is said to be a necessary instrument when exploring all types of archaeological monuments in Lithuania. If metal detectors are not employed in excavations, about half of all metal artefacts (mainly petty ones) are not found. When monuments of the Stone Age are explored, a metal detector is used to inspect the surface of the investigated area. The aim is to identify the remains of monuments of later epochs as well as destroyed sites. Iron Age monuments are explored by using the detector during all stages of fieldwork. When exploring archaeological monuments from the State Period, metal detectors are used in the same way like when investigating Iron Age monuments, identifying only non-ferrous metal artefacts in individual cases.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19967
Updated:
2018-12-17 11:24:05
Metrics:
Views: 75    Downloads: 11
Export: