Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės pietinėje Žiemgaloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės pietinėje Žiemgaloje
Alternative Title:
Balances and balance boxes in Southern Semigallia
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2001, t. 21, p. 275-282
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žiemgala; Amatininkai; Pirkliai; Svarstyklės; Semigallia; Craftsmen; Merchants; Balances.
Keywords:
LT
Amatai / Crafts; Archeologiniai radiniai / Artefacts; Pirkliai; Svarstyklės; Žiemgala.
EN
Balances; Merchants; Semigallia.
Summary / Abstract:

LTX a. rytinėje Baltijos jūros pakrantėje gyvenusios gentys pereina į naują gerokai aktyvesnės ūkinės-ekonominės raidos etapą. Gamybos mastai lėmė, kad patys amatininkai jau nebegalėjo apsirūpinti reikiama žaliava. Tam reikėjo tarpininkų. Tokie tarpininkai ar pirkliai Rytų Pabaltijyje atsiranda nuo X a. vidurio ar antrosios pusės. X a. antrojoje pusėje - XIII a. Žiemgaloje egzistavo žmonių grupė, kuri aprūpindavo kalvius žaliava, supirkdavo ir svetur realizuodavo jų gaminius, turtingus visuomenės narius aprūpindavo importinėmis prabangos prekėmis. Tokių žmonių išskirtinę padėtį rodo laidojimo įkapių komplektas - jie laidoti su gausiomis ir retomis įkapėmis (Jauneikiuose - su juostiniais ietigaliais, puoštais skliautiniu ornamentu, Jakštaičiuose-Meškiuose - su plačiaašmeniais kirviais ir kt.), ir kaip būtinas šių žmonių įkapių komplekto atributas buvo svarstyklės. Jas nešiojo įdėtas į puošnią žalvarinę dėžutę, kuri dažniausiai buvo ornamentuota segmentine žvaigžde. Pastaruoju metu net dvejos tokios svarstyklėlės ypač puošniose žalvarinėse dėžutėse rastos Pavirvytėje ir Linkuvoje. Svarstyklės ir dėžutės pirklių užsakymu buvo gaminamos vietos auksakalių, apie tai byloja jų forma ir baltų kraštams būdingas ornamentas. Pietinėje Žiemgalos dalyje tokių pirklių kapų žinome aštuonis. Svarstyklės datuotos X a. antrąja puse - XIII a. Daroma prielaida, kad tuo pat metu pietinėje Žiemgaloje gyveno, dirbo ir aprūpino savo prekėmis gentainius vidutiniškai 2-3 pirkliai.

ENIn the 10th century, tribes that inhabited the eastern coast of the Baltic Sea entered a new stage of a far more active economic development. Due to high levels of production, craftsmen were no longer able to get sufficient amounts of necessary raw material. This required middlemen. Such middlemen or merchants appeared in the Eastern Baltic Region in the middle or the second half of the 10th century. In the period from the second half of the 10th century to the 13th century, a group of people existed in Semigallia that supplied blacksmiths with raw material, bought in and sold abroad their articles and provided rich members of society with imported luxury goods. A shroud set showed an exclusive status of this kind of people – they were buried in an abundant and rare shroud (in Jauneikiai, with belt spearheads decorated with an arched ornament and, in Jakštaičiai–Meškiai, with broad-bladed axes etc) and scales were a necessary part of these people’s shroud set. They were put into an ornate brass box which was usually decorated with a segment star. Two scales of this kind inside particularly ornate brass boxes have recently been found in Pavirvytė and Linkuva. At merchants’ request, scales and boxes were made by local goldsmiths. Their form and the ornament typical of Baltic lands evidence this. Eight merchant graves of this kind are known in the southern part of Semigallia. Scales date back to the period from the second half of the 10th century to the 13th century. It is reasonable to assume that at the same time on average 2–3 merchants lived, worked and supplied members of their tribe with their goods in Southern Semigallia.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19958
Updated:
2018-12-17 10:53:12
Metrics:
Views: 28    Downloads: 26
Export: