Pirmas lietuviškas pamokslų rinkinys – Wolfenbüttelio pos tilė (1573). Rankraščio kritinio komentuoto leidimo principai ir tyrimo strategija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmas lietuviškas pamokslų rinkinys – Wolfenbüttelio pos tilė (1573). Rankraščio kritinio komentuoto leidimo principai ir tyrimo strategija
Alternative Title:
Linksnių ir prielinksnių sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką
In the Journal:
Archivum Lithuanicum . 2003, t. 5, p. 51-96
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Antikva; Faksimilinis leidimas; Gotiškasis šriftas; Postilė; Rankraštis; Tekstologija
EN
Antique; Facsimile edition; Gothic; Manuscript; Postil; Postilla; Textology; Textual criticism
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama „Wolfenbüttelio postilės“ (1573) rankraščio kritinio komentuoto leidimo tekstologiniai principai ir tyrimo strategija. Kritinį komentuotą leidimą sudaro 4 pagrindinės dalys: išsamus rankraščio aprašas (išorė, turinys, istorija); skaitmeninė rankraščio versija (faksimilė kompaktinėje plokštelėje); dokumentinis paraidinis rankraščio teksto perrašas su tekstologiniu aparatu; komentarai (paaiškinimai bei papildymai) ir registrai (santrumpos, asmenų ir vietovardžių sąrašai, Biblijos ir autorių citatos). Kritiniu rankraštinio teksto leidimu siekiama istorinio autentiškumo, tekste paliudytos autoriaus valios registravimo, jo tikslas – kuo objektyvesnė teksto dokumentacija ir kiek įmanoma motyvuota teksto genezės interpretacija. Rankraščio analitinį bibliografinį aprašą sudaro išorinis rankraščio aprašas (saugojimo vieta, signatūra, medžiaga, įrišimas), teksto sandaros (struktūros ir turinio) aprašas ir teksto istorijos (sukūrimo recepcijos, tyrimo) aprašas. Straipsnyje pateikiamas išsamus „Wolfenbüttelio postilės“ rankraščio bibliografinis aprašas. Aprašant vidinę „Wolfenbüttelio postilės“ struktūrą atkreipiamas dėmesys į kūrinio žanrą, šaltinius, nuorašo požymius, aptariamas autorystės klausimas, rankraščio taisymai, teksto datavimas. Straipsnyje taip pat trumpai apžvelgiama ir skaitmeninė rankraščio versija, dokumentinis paraidinis perrašas ir jo problemos bei kitos kritinio komentuoto „Wolfenbüttelio postilės“ leidimo dalys.

ENThe article discusses the textological principles and research strategy of the critical commented edition of the manuscript Wolfenbüttels Postilla (1573). The critical commented edition consists of 4 main parts: a detailed description of the manuscript (the outside, contents, and history); digital version of the manuscript (facsimile on a CD); documentary letter-by-letter rewrite of the manuscript text with textological apparatus; comments (explanations, and additions) and registers (abbreviations, lists of personal names and toponyms, and quotations from the Bible and authors). The critical edition of the manuscript seeks to achieve historical authenticity, registration of the author’s will witnessed in the text, and it is aimed at maximally objective documenting of the text and maximally reasoned interpretation of the genesis of the text. The analytical bibliographic description of the manuscript consists of the external description of the manuscript (keeping place, signature, material, and binding), description of the text construction (structure and contents), and description of the history of the text (reception of creation and contents). The article provides a detailed description of the bibliography of Wolfenbüttels Postilla. In describing the internal structure of Wolfenbüttels Postilla, attention is drawn to the genre of the work, its sources and sings of a copy and discusses the issues of authorship, corrections of the manuscript, and dating of the text. The article also provides a brief overview of the digital version of the manuscript, documentary letter-by-letter rewriting, and its problems as well as other parts of the critical commented edition of the manuscript Wolfenbüttels Postilla.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19870
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: