Visuomenės iniciatyva kuriant Lietuvos universitetą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės iniciatyva kuriant Lietuvos universitetą
Alternative Title:
Public initiatives in the process of establishment Lithuania university
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS. Studies of Lithuania's History]. 2002, t. 10, p. 52-64
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Atkūrimo pastangos; Aukštieji kursai; Lietuva; Lietuvos universitetas; Lietuvos universiteto įkūrimas; Politikai; Politinių partijų pozicija; Studentai, švietimas; Universitetas; Vilniaus universitetas; Visuomenė; Visuomenės iniciatyva; Žiniasklaida
EN
Education; Endeavour of re-creation; Establishment Lithuania university; Higher Courses; Initiative of society; Lithuania; Mass media; Politics; Public initiatives; Society; Students; The position of political parties; University; University of Lithuania; Vilnius University
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta paanalizuoti, kaip keitėsi visuomenės iniciatyva kuriant Lietuvos universitetą Kaune 1919-1922 m., parodyti, kiek visuomenė ir visuomeninės organizacijos veikė Lietuvos Valstybės Tarybos, Steigiamojo seimo sprendimus. Lietuvos visuomenės iniciatyva, o iš dalies lėšomis 1920 m. sausio 27 d. Kaune buvo įkurti Aukštieji kursai. Grupė inteligentų suprasdami aukštosios mokyklos svarbą valstybei ir visuomenei, 1919 m. rudenį kvietė visuomenės pasitarimus, įkūrė visuomeninę organizaciją – Aukštųjų mokslų draugiją Aukštiesiems kursams steigti ir remti, parengė Aukštųjų kursų įstatus, rūpinosi patalpomis ir lėšomis kabinetams, laboratorijoms įrengti ir dėstytojų stažuotėms užsienyje. Aukštuosius kursus rėmė visuomenė, Amerikos lietuviai ir vyriausybė. Aukštieji kursai buvo pirmasis aukštosios mokyklos kūrimo Lietuvoje etapas. Tačiau dėl lėšų laboratorijų trūkumo juose nebuvo reikiamų aukštojo mokslo studijoms sąlygų. Lietuvos visuomenė nuo 1920 m. rudens spaudoje aktyviai agitavo steigti universitetą. Labiausiai reiškėsi Aukštųjų kursų dėstytojai ir klausytojai, mokytojai, kariai studentai, studentai ir klierikai, o nuo 1921 m. vasario – ir politikai. Spaudoje vyko agitacinė kampanija tiek už pasaulietinį, tiek už katalikišką universitetą. Nuo 1921 m. rudens, paaiškėjus, kad gali būti įsteigtas tik vienas universitetas, visuomenė ir visuomeninės organizacijos spaudoje, susirinkimuose nagrinėjo universiteto statuto projektus ir teikė rezoliucijas vyriausybei ir Steigiamajam seimui.

ENThe author of the article seeks to analyse the public initiative changes while establishing the university of Lithuania in Kaunas in 1919–1922, to demonstrate the extent to which the public and public organisations were influenced by decisions of the State Council of Lithuania and the Constituent Academy. The Lithuanian public initiated and partially financed the establishment of the Higher Courses in Kaunas in 27 January 1920. A group of intelligentsia representatives, comprehending the state and social significance of a higher school, summoned public meetings and established a public organisation “Higher Education Association”, the aim of which was to establish and support the Higher Courses. It also drafted the Statute of the Higher Courses, arranged the premises and funds for the equipment of rooms, laboratories and financing of teachers’ traineeships abroad. The Higher Courses were financed by the public, Lithuanians of America and the Government. The Higher Courses were the first stage in the establishment of higher education in Lithuania. However, the shortage of funds for laboratories determined the fact that they could not offer the conditions suitable for higher education studies. Starting from 1920, the Lithuanian public actively encouraged the establishment of the university. The press conducted an agitation campaign in favour of a secular as well as a catholic university. In the autumn of 1921, after it became clear that only one university can be established, the public and public organisations analysed drafts of the university statute and submitted resolutions to the Government and the Constituent Assembly.

ISSN:
1392-0448, 1648-9101
Related Publications:
Historians as nation state-builders : the formation of Lithuanian university 1904-1922 / Audronė Janužytė. Tampere : Tampere university press, 2005. 367 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19723
Updated:
2018-12-17 11:02:18
Metrics:
Views: 19    Downloads: 10
Export: