Skurdas Lietuvos kaime: paplitimas, priežastys ir mažinimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skurdas Lietuvos kaime: paplitimas, priežastys ir mažinimo būdai
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaimas; Lietuvos kaimas; Skurdas; Skurdas kaime; Skurdo mažinimo strategija; Countryside; Lithuanian village; Poverty; Rural poverty; Strategy of poverty reduction.
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Lietuvos kaimas; Skurdo mažinimo strategija.
EN
Lithuanian village; Poverty; Rural poverty; Strategy of poverty reduction.
Summary / Abstract:

LTSkurdo problema yra aktuali tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio valstybėse. Su skurdu susiduria tiek kaimo, tiek ir miesto gyventojai, nors statistikos duomenys atskleidžia, kad būtent kaimo vietovėse skurdo mastas ir padariniai yra didesni. Skurdo reiškinys yra ypatingai pavojingas, kadangi jis turi neigiamą poveikį ne tik atskiram individui, bet ir visai visuomenei. Straipsnyje yra siekiama ištirti skurdo pasireiškimą Lietuvos kaimo vietovėse, nustatyti jo priežastis ir įvertinti skurdo mažinimo priemonių efektyvumą. Straipsnyje apibrėžiama skurdo samprata, remiantis socialiniais tyrimais analizuojamos nustatytos skurdo priežastys, tai yra menkas išsilavinimas, mažos namų ūkių pajamos, nedarbas, neišplėtotos socialinės paslaugos, informacijos trūkumas. Tik žinant konkrečias skurdo priežastis, galima įgyvendinti priemones, skirtas kovai su skurdu. Nors kovos su skurdu mieste ir kaime priemonės yra panašios, įveikti kaimo vietovių skurdą galima tik pritaikius šias priemones specifinėms kaimo vietovių situacijoms. Kaip galimai efektyviausios priemonės šiuo atveju yra analizuojamos socialinės paslaugos, socialinės įmonės, kaimo turizmas, kaimo žmonių informavimas ir konsultavimas ir kitos priemonės. Kovoje su skurdu būtina pasitelkti ir Europos Sąjungos teikiamą paramą žemdirbiams, pasinaudoti gerąja užsienio valstybių patirtimi. Nesant tinkamų kovos su skurdu priemonių sistemos, jo padariniai gali būti itin skaudūs visuomenei – išaugę emigracijos mastai, konfliktai šeimoje, demografinės problemos.

ENPoverty rates in Lithuania are high both in urban and in rural areas. However, statistical data show that poverty is more widespread in the countryside. Poverty is a very dangerous phenomenon because it influences not only individuals, but also the society as a whole. Currently Lithuania is a member of the EU, therefore Lithuanians got an opportunity to profit from the European funds. For this reason the facilities, country touring, trainings are more expanded than earlier. Unfortunately, rates of poverty remain almost the same. The reasons for this phenomenon are various: unemployment, low level of education, low disposable incomes, undeveloped facilities, lack of information, and others. The measures to cope with poverty are the same for urban and rural areas. However, if we want to attain good results, we need to find means to deal with the specific rural problems. In this article the following measures were discussed: rural communities; social companies; tourism in rural areas; social services; consulting, giving the information, trainings for villagers. We need such measures because the effects of poverty are severe. Poverty gives wide rates of emigrati­on, social exclusion, discontent with life, conflicts in families, and ageing problem becomes more relevant. [text from author]

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19616
Updated:
2018-12-17 12:06:46
Metrics:
Views: 37    Downloads: 23
Export: