Šis tas apie Upytės dekaną kanauninką Joną Jeronimą Šarkevičių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šis tas apie Upytės dekaną kanauninką Joną Jeronimą Šarkevičių
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2008, t. 31, p. 293-299
Keywords:
LT
Upytė; Jonas Jeronimas Šarkevičius; Pasvalys; Krinčinas; Daujėnai; Pabiržės bažnyčia.
EN
Tokių žodžių nėra.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kanauninko Jono Jeronimo Šarkevičiaus (1731-1812) biografija, svarbi lokalinės istorijos, kraštotyros kontekstui. Autoriui nepavyko lokalizuoti jo gimimo vietos, tačiau šaltiniuose jis vadinamas "tikru lietuviu". Įšventintas kunigu 1761 m., keletą metų buvo Paberžės vikaru, vėliau 1765-1812m. ( net 47 m.) ėjo Krinčino klebono pareigas. J.J. Šarkevičius fundavo ir 1776-1781 m. pastatė barokinę Krinčino parapijos bažnyčią (straipsnyje aptariama jos įranga, freskos), o taip pat jos filiją Daujėnuose. Straipsnyje aptariama parapijos beneficija, pajamos. J.J. Šarkevičius dvasinės valdžios buvo vertinamas už išsimokslinimą ir nepriekaištingai einamas parapijos ganytojo pareigas, perrašė 1697-1797 m. Krinčino krikšto, jungtuvių ir mirties metrikų knygas. Mokėjo lietuvių, latvių, lenkų, lotynų kalbas, sakydavo lietuviškus pamokslus, organizavo lietuviškus giedojimus. Kanauninkas J.J. Šarkevičius palaidotas Krinčino bažnyčios kriptoje, bažnyčioje išliko jo portretas, datuotinas XIX a. pr. Straipsnyje pateikiama duomenų ir apie kitus Pabiržės bei Krinčino parapijose XVIII-XIX a. klebono pareigas ėjusius kunigus - Gasparą Antaną Šarkevičių, Antaną Tadą Šarkevičių ir Juozapą Šarkevičių.

ENThe article analyzes the biography of a canon Jonas Jeronimas Šarkevičius (1731-1812), which is important to the context of local historical and regional studies. The author did not succeed to localize its place of birth, but sources call him a “real Lithuanian”. He was ordained in 1761; then few years he worked as Paberžė vicar, later in 1765-1812 (even 47 years) he served as Krinčinas priest. J.J. Šarkevičius funded and in 1776-1781 built Baroque Krinčinas parish church (the article describes its equipment and fresks) and a filial in Daujėnai. The article discusses benefits and income of the parish. J.J. Šarkevičius was well-assessed by religious leaders for his education and perfect performance of parish priests duties. He rewrote the Krinčinas christening, wedding, and death registry books of 1697-1797. He knew Lithuanian, Latvian, Polish, and Latin languages, delivered sermons in Lithuanian, and organized Lithuanian singing. Canon J.J. Šarkevičius is buried in the crypt of Krinčinas church, the church kept his portrait dated of the beginning of the 19th c. The article delivers the information about other priests of Pabiržė and Krinčinas parishes of the 18th – 18th c.: Gasparas Antanas Šarkevičius, Antanas Tadas Šarkevičius, and Juozapas Šarkevičius.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Lietuvos katalikų bažnyčių metrikų knygų tyrimo gairės / Vidas Garliauskas. Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 67-105.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19447
Updated:
2018-12-17 12:19:43
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: