Humanitariniai mokslai jėzuitų švietimo sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Humanitariniai mokslai jėzuitų švietimo sistemoje
Alternative Title:
Humanities in the jesuit educational system
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online). Literature]. 2007, t. 49 (3), p. 95-107
Notes:
Publikacija „Apie humanitarinių mokslų studijas“ [1569] p. 98-107 versta autorės iš lotynų kalbos. LDB Open.
Keywords:
LT
Humanitariniai mokslai; Ignacas Lojola; Jezuitai; Jėzaus draugija; Katalikų Bažnyčia; Kolegija; Lotynų kalba; Mokymo sistema; Studijos; Tridento susirinkimas; Vilniaus jėzuitų kolegija; Švietimas
EN
Catholic Church; College; Education; Education, the humanities; Educational system; Humanities; Ignac Lojola; Jesuit order; Latin language; Societas Jesu; Studies; Tridentine church Counsil; Vilnius Jesuit college
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojamas tekstas „Apie humanitarinių mokslų studijas“, kurios prasidėjo 1570 m. liepos 17 d. Vilniaus jėzuitų kolegijoje. Tai Vatikano bibliotekoje esančių dokumentų nuorašai. Eugenijos Ulčinaitės straipsnis yra tarsi minėtos publikacijos komentaras. Jame trumpai aptariamas jėzuitų požiūris į humanitarinius mokslus XVI-XVIII a. švietimo sistemoje, juos reglamentuojančių dokumentų rengimo situaciją. Tipinį jėzuitų mokyklos modelį sudarė vadinamosios studia humaniora, t. y. trys gramatikos, poetikos ir retorikos klasės – iš viso penkeri metai filologinių humanitarinių studijų. Jas baigus buvo galima studijuoti filosofiją (3 metai) ir teologiją (4 metai). Institucija, kurioje buvo visi šie trys „fakultetai“, galėjo įgyti Akademijos teises. Taip nuo 1579 metų buvo vadinamas Vilniaus universitetas. Organizuodami Europoje bendrą katalikiškų mokyklų tinklą, jėzuitai vadovavosi trimis pagrindiniais dokumentais: „Constitutiones Societatis Jesu. Romae“ (1559), Ignaco Lojolos „ Exercitia spiritualia“ (1548) ir „Ratio studiorum “ (1599). Pastaruosiuose „Mokymo nuostatuose“ į akis detalus kalbų mokymo metodikos aptarimas. Išsamiai aptariami lotynų kalbos mokymo būdai žemiausiose klasėse, vėliau – graikų kalba, Antikos autorių tekstų skaitymas ir jų imitacija. Itin daug dėmesio skiriama skaitomų tekstų bei paskaitų kartojimui, mokymuisi atmintinai, rašiniams nurodyta tema. Siekiant efektyvesnio kalbos mokymo, patariama klasę dalyti į dekurijas, t. y. dešimties mokinių grupes, išskirti pažangesnius ir atsiliekančius, rengti žinių patikrinimo varžybas, rašinių konkursus.

ENThe Jesuit order, officially titled Societas Jesu, was established in 1540. The order became the main prop, putting into effect the principal decrees formulated by the Tridentine church Council in the years between 1545 and 1563. The principal tasks of the activity of Societas Jesu became the fight against Protestant Reformation as well as the fight against the reform of the Catholic Church itself. The above mentioned tasks were to be put into effect with the help of the organizing of modern educational system, the establishing of new types of schools, i.e., colleges, as well as by the adequate preparation of teachers, and the writing and publishing of suitable textbooks. In a typical college comprised of five classes, where three classes were dedicated to the studies of grammar, poetics and rhetoric, the following subjects were taught: the Latin and Greek languages, the reading of Classical authors, the encouraging of independent creation, while following the best examples of Classical literature. The Jesuit educational system considered the humanities to form the basis for the advanced studies of philosophy and theology. A thoroughly designed educational structure as well as a good preparation of the pedagogues and the training of the creative abilities of pupils determined the popularity of Jesuit colleges, which significantly contributed to the fostering of the traditions of the humanities in Lithuania between the 16th and 18th centuries [text from author]

ISSN:
0258-0802, 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19428
Updated:
2018-12-17 12:06:33
Metrics:
Views: 15    Downloads: 8
Export: