Amulets of Western Baltic women in the Merovingian Period and their Germanic parallels

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Amulets of Western Baltic women in the Merovingian Period and their Germanic parallels
In the Book:
Arheoloogiga Läänemeremaades : uurimusi Jüri Seliranna auks. Tallinn: Ajaloo instituut, 2003. P. 63-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Amuletai; Amuletas; Germanai; Merovingai; Merovingų laikotarpis; Moterys; Vakarų baltai; Amulet; Amulets; Germans; Lithuania; Merovingian period; Merovings; Western Balts; Women.
Keywords:
LT
Amuletai; Amuletas; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Germanai; Merovingai; Merovingų laikotarpis; Moterys / Women; Vakarų baltai.
EN
Amulet; Amulets; Germans; Merovingian period; Merovings; Western Balts.
Summary / Abstract:

LTĮvairios baltų gentys, gyvenusios vakarinėje Lietuvos ir Baltijos jūros pakrantėje merovingų laikotarpiu: kuršiai, skalviai, lamatai ir prūsai yra gerai žinomos iš archeologinių radinių ir rašytinių šaltinių. Kiekviena gentis turėjo savo teritoriją, kultūrą, socialinę struktūrą, tikėjimus, o taip pat ir aprangą bei papuošalus. Šiame straipsnyje koncentruojamasi į kaimyninių genčių – pietų kuršių, skalvių ir lamatų – medžiagą. Autorė siekia ištirti, kaip amuletai charakterizuoja minėtų genčių teritoriją ir kultūrą. Kaimyninių genčių papuošalai gali turėti panašių formos ir dekoro bruožų, tačiau amuletai yra specifiniai artefaktai ir yra būdingi konkrečiam socialiniam sluoksniui genties viduje. Pietų kuršiai, lamatai ir skalviai gali būti atskiriami vieni nuo kitų dėka tipiškų moterų amuletų, datuojamų VII–IX a. Skirtingi amuletai plitę vakarų Baltijos teritorijoje buvo paveikti germanų kultūros merovingų laikotarpiu. Baltų ir germanų moterys nešiojo apvalius amuletus apsaugos tikslais. Baltiški amuletai yra žymiai įvairesnių formų negu germaniški analogai. Baltų moterų amuletai yra dekoruoti tik geometriniais motyvais ir gaminti įvairių formų. Baltų moterims priklausę visų tipų amuletai atspindėjo jų pagonišką tikėjimą. Tarp pagoniškų tikėjimų ir krikščionybės germaniškajame merovingų mene apskritai pastebimas ekstensyvus sinkretizmas. Yra tikimybė, kad Gotlande rasti apvalūs amuletai galėjo reflektuoti sąmoningą krikščioniškų vaizdinių adaptaciją norint išreikšti pagonišką tikėjimą.

ENVarious Baltic tribes populated the western part of Lithuania and the Baltic coast in the Merovingian Period. Curonians, Scalvians, Lamatians and Prussians are well-known from both archaeological material and written sources. Each of the above-mentioned tribes had their own territory, culture, social structure, beliefs and eventually dress plus ornaments. This article concentrates on material from the southern Curonians, Scalvians and Lamatians as next-door neighbours. This paper is dedicated to finding specific artefacts in this evidence - amulets - and seeks to show how these specific artefacts define the territory and culture of the above-mentioned tribes. The neighbourhood bears some common aspects in the societies of the above-mentioned tribes. The ornaments of neighbouring tribes may have similar features in shape or decor, but amulets are individual items and are only common to a particular social stratum within the tribe. In South Curonia, Lamatians and Scalvians can be distinguished from each other as a result of the typical women's amulets of the 7th - 9th centuries. Different amulets widely spread in the western Baltic area have borne cultural influence of Germanic cultures in the Merovingian Period. [text from author]

ISBN:
9985503619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19252
Updated:
2016-05-19 20:00:02
Metrics:
Views: 20
Export: