Melancholija ir saulė : Čiurlionio ir Muncho estetinių požiūrių ir meninės kūrybos komparatyvistinės analizės prolegomenai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Melancholija ir saulė: Čiurlionio ir Muncho estetinių požiūrių ir meninės kūrybos komparatyvistinės analizės prolegomenai
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 366-386. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 4)
Keywords:
LT
E. Munchas; Estetinės pažiūros; Komparatyvistinė menotyra; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Modernizmas; Munchas; Simbolizmas; Čiurlionis; Šiaurės Europos kultūros regionas.
EN
Aesthetical attitudes; Ciurlionis, Munch; Comparative art criticism' M. K. Čiurlionis; E. Munch; Esthetic norms; Modernism; North Europe; Northern European cultural region; Simbolism.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis skirtas XIX-XX a. sandūros dviejų didžių Lietuvos ir Norvegijos dailininkų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875-1911) ir Edvardo Muncho (1863-1944) – komparatyvistinei estetinių požiūrių ir meninės kūrybos principų analizei. Jame remiantis šių dailininkų pasaulėžiūrinių nuostatų, rašytinių tekstų, amžininkų liudijimų ir lyginamąja konkrečių kūrinių analize atskleidžiami jų pasaulio suvokimo ir meninio stiliaus panašumai bei skirtumai. E. Munchas ir M. K. Čiurlionis į dailę atėjo su simbolizmo banga. Abu pasirinko simbolistinę raišką kaip protestą prieš Norvegijoje ir Lietuvoje vyraujantį natūralizmą. Svarbiausiu kūrybos principu jiems tapo reiškinių vertinimas iš sielos transcendencijos perspektyvos. E. Munchas ir M. K. Čiurlionis buvo radikalūs idealistai, abu rašė literatūrinius tekstus ir kūrė didžiulius paveikslų ciklus. Abu savo kūryboje ieškojo vientisos didelės temos, svarbiausios idėjos, jiems būdingas egzistencinis požiūris į žmogaus gyvenimą. Svarbiausia bendra jų kūrybos savybė – išskirtinis meno simbolių sugestyvumas. Formalioji jų meno – dailės ir literatūros kūrinių — stilistika ir struktūros elementai vienas kitą tarsi papildo, praplečia ir pagilina. Dėl jų meno neformalumo, apibrėžtų taisyklių nesilaikymo ir dabar jų paveikslai atrodo novatoriški, modernūs. Pagal atlikimo manierą juos sunku priskirti kuriai nors vienai mokyklai, o ir jie patys neturėjo tiesioginių mokinių ar pasekėjų.

ENThis article is intended for the comparative analysis of aesthetic views and principles of artistic creation of two great painters from Lithuania and Norway who created from the late 19th century to the early 20th century, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) and Edvard Munch (1863–1944) respectively. Based on the examination of these painters’ world outlook attitudes, written texts and testimonies of their contemporaries, and on the comparative analysis of their particular pieces of art, the article reveals similarities and differences in their perception of the world and artistic style. Munch and Čiurlionis came to fine arts with a wave of Symbolism. Both chose a symbolist expression as a protest against Naturalism which prevailed in Norway and Lithuania. Evaluation of phenomena from the perspective of soul transcendence became for them a key principle of their creation. Munch and Čiurlionis were radical idealists. Both wrote literary texts and created huge cycles of paintings. In their creation, both searched for a solid big theme and a key idea. They held an existential view on human life. Exclusive suggestiveness of symbols of art is the major common feature of their creative work. Formal stylistics and structural elements of their art – pieces of fine arts and literature – seem to supplement, extend and deepen each other. Informality of their art and noncompliance with defined rules make their paintings look innovative and modern even now. It is difficult to assign them to any single school according to their performance manner. Moreover, they did not have any disciples or followers.

ISSN:
1822-3192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19214
Updated:
2022-07-06 10:49:47
Metrics:
Views: 14
Export: