Socialinio tinklo edukacinės galimybės įgalinant stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio tinklo edukacinės galimybės įgalinant stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą: disertacija
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.
Pages:
184, [170] p
Notes:
Disertacija rengta 2008-2009 metais Klaipėdos univeristete. Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Educational possibilities of social network empowering people with spinal injuries to transform the career Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009 44 p. : schem
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tyrimo objektas – stuburo traumą patyrusių žmonių socialinio tinklo edukacinės galimybės karjeros transformacijai. Tyrimo tikslas yra teoriškai ir empiriškai pagrįsti socialinio tinklo edukacines galimybes įgalinant stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą. To siekiant mokslinės literatūros analizės pagrindu identifikuotos socialinio tinklo edukacinės galimybės, kurios teoriškai pagrįstos kaip priemonės siekiant įgalinti stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą bei sukonstruotas stuburo traumą patyrusių žmonių socialinio tinklo edukacinių galimybių modelis, užtikrinantis karjeros transformacijos proceso dinamiką. Tyrimo teorinis pagrindas yra humanizmo, egzistencializmo, pragmatizmo, socialinės ekologijos, socialinio tinklo, socialinių vaidmenų valorizacijos ir karjeros teorijų nuostatos. Kiekybinio ir kokybinio tyrimų pagrindu atskleista ir empiriškai patikrinta, kaip socialinio tinklo edukacinės galimybės įgalina stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą. Karjeros transformacija neapsiriboja profesine veikla, o pasireiškia visose žmogaus gyvenimo srityse ir turi įtakos jo socialiniams vaidmenims. Socialinio tinklo edukacinės galimybės (mokymas, lavinimas, auklėjimas, švietimas, formavimas, veikdinimas, globojimas ir aprūpinimas) tiek teoriškai, tiek praktiškai atliepia svarbiausius įgalinimo veiksnius (gebėjimai, galimybė rinktis, kontroliavimas, ryšio su aplinka palaikymas, savireguliacija) ir pagrindžia karjeros transformacijos turinį.

ENThe object of the study is the educational possibilities for people, who have experienced spinal traumas for career transformation, provided by the social network. The study aims at theoretic and empirical grounding of the educational possibilities, provided by the social network for the purpose of providing people, who have experienced spinal traumas, a career transformation possibility. In order to reach the said goal, by employing the method of analysis of scientific literature, the educational possibilities, provided by the social network are identified. The said possibilities are theoretically based as the tools for providing people, who have experienced spinal traumas, a career transformation possibility. In addition a model of educational opportunities, provided by the social network for people, who have experienced spinal traumas, ensuring the career transformation process dynamics, is constructed. The theoretic basis of the study is provisions of humanism, existentialism, pragmatism, social ecology, social network, social roles valorization and career theories. On the basis of quality and quantity studies, the ways of provision of career transformation possibilities to people, who have experienced spinal traumas by the social network are revealed and empirically verified. Career transformation is not limited to professional activities, it manifests in all the areas of the person’s life and has influence on his social roles. The educational possibilities, provided by the social network (training, education, instruction, exercise, and development) both in theory and in practice reflect the most important factors of provision of possibilities (abilities, possibility of choice, control, support of relation to the environment, self-regulation) and the ground the content of career transformation.

ISBN:
9789955184157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19199
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 12
Export: