Relationship among junior schoolchildren and teachers and internalization of humanistic values in physical education lessons

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relationship among junior schoolchildren and teachers and internalization of humanistic values in physical education lessons
Alternative Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų tarpusavio santykiai bei humanistinių vertybių internalizacija kūno kultūros pamokose
Keywords:
LT
Humanistinės vertybės; Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniai; Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai; Kūno kultūros; Kūno kultūros pamoka; Mokytojai; Pamoka.
EN
Humanistic values; Junior schoolchildren; Physical education lesson; Teachers.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti, kaip humanizuojantis ir demokratėjant visuomenei ir vaikų ugdymo procesui klostosi vaikų ir mokytojų tarpusavio santykiai bei humanistinių vertybių internalizacija kūno kultūros pamokose. Tyrimo uždaviniai: nustatyti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarpusavio santykius kūno kultūros pamokose; išsiaiškinti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų tarpusavio santykius bei humanistinių vertybių internalizacija kūno kultūros pamokose. Tyrimo objektas – jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų tarpusavio santykiai bei humanistinių vertybių internalizacija kūno kultūros pamokose. Tyrimo metodika. Tyrimas buvo atliktas 2006 metais, Klaipėdos miesto mokyklose, vykdyta anoniminė anketinė apklausa. Tiriant naudotasi parengtomis anketomis jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams ir mokytojams. Anketose jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams buvo pateiktas 21 klausimas ir jų mokytojams 24 klausimai su galimais atsakymų variantais. Buvo išdalinta 450 anketų ir paaiškinta, kaip jas pildyti. Anketas užpildė 410 jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir 20 mokytojų. Sąryšiui nustatyti buvo skaičiuojamas Spirmeno koreliacijos koeficientas. Tyrimo rezultatai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog daugelis vaikų stengiasi pradžiuginti savo draugą, kai jis yra liūdnas, tačiau tik 12,0% vaikų visada kūno kultūros pamokose paguodžia savo klasės draugus, kai jiems nepavyksta atlikti pratimo ar užduoties.41,2% vaikų kūno kultūros pamokose niekada nepadeda savo klasės draugams, kai jiems nepavyksta atlikti pratimo ar užduoties, tačiau 60,2% vaikų klasės draugai niekada neskriaudžia ir neįžeidinėja, kai jiems nepavyksta atlikti pratimo ar užduoties. Daugelio vaikų nuomone, jų klasės draugai dalijasi džiaugsmu ir liūdesiu bei 71,5% vaikų teigia, kad klasės draugai kūno kultūros pamokose jų neapgaudinėja ir neveidmainiauja. 23,7% vaikų niekada nepagiria savo klasės draugų už pasiekimus kūno kultūros pamokose ir 34,9% vaikų niekada kūno kultūros pamokose nesigiria prieš klasės draugus. Daugumos vaikų nuomone, klasės draugai kūno kultūros pamokose niekada neprimena ankstesnių nesėkmių. Dauguma vaikų teigia, jog mokytojas(-a) kūno kultūros pamokose išklauso jų nuomonę, ir tik 7,3% mokytojų vaikų nuomonės nesistengia išklausyti. Dažniausiai mokytojas(-a) pastebi vaikų blogą nuotaiką ir užkalbina, tačiau 19,8% vaikų teigimu, mokytojai niekada savo klasės vaikų blogos nuotaikos nepastebi ir neužkalbina. [Iš leidinio]

ENDemocracy and humanity are the most significant principles of present-day physical education, so favourable conditions for education must be formed for all pupils in the present-day system of physical education, the tasks must be differentiated according to the level of physical preparation. Teachers must avoid compulsion in regard to pupils in physical education lessons, relationship among pupils and teachers must be based on reciprocal understanding and trust; not only pupil's thoughts, but also his feelings must be important to teachers The aim of our research is to survey the relationship among pupils and teachers, when the society and process of education are becoming more humanistic and democratie, as well as internalization of humanistic values in physical education lessons. The object of the research is the relationship among junior schoolchildren and teachers and the internalization of humanistic values in physical education lessons. The method of the research is a questionnaire. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19188
Updated:
2018-12-17 12:06:27
Metrics:
Views: 50    Downloads: 1
Export: