Tradicijos likimas : konservatyvios minties metmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicijos likimas: konservatyvios minties metmenys
Alternative Title:
Problem of Lithuanian conservatives' ideological conciousness
Editors:
Laučius, Vladimiras, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2001.
Pages:
276 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė / Vladimiras Laučius — Moralės ir politikos ribų problema: konservatyvus požiūris / Alvydas Jokūbaitis — Vieniši kovotojai prieš politinį korektiškumą / Virgis Valentinavičius — Politinė teologija ir kas toliau / Mantas Adomėnas — Lietuvos konservatorių idėjinės savivokos problema / Vladimiras Laučius — Konservatizmas šiandien: ideologija ar imagologija? / Vytautas Radžvilas — Pripažintos priklausomybės dorybės / Alasdair MacIntyre — Šiuolaikinės kultūros vadovas protingam žmogui (Išvados) / Roger Scruton — Ericas Voegelinas / Ian Crowther — „Ypatingas“ Amerikos konservatizmas / Irving Kristol — Krikščionybė ir demokratija / Pierre Manent — Summaries — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Ideologija; Konservatizmas; Konservatizmas, ideologija, imagologija, politika, tradicija, religija, moralė, politinis korektiškumas, vertybės; Krikščionybė; Moralė; Politika; Teologija.
EN
Christianity; Conservatism; Conservatism, ideology, imagology, politics, tradition, religion, morality, political correctness, values; Ideology; Morality; Political philosophy; Politics; Teology.
Summary / Abstract:

LTKnygoje skelbiami straipsniai ir vertimai aptaria konservatyvios minties raidą, atkreipia visuomenės dėmesį į konservatizmo būklę Lietuvos politiniame gyvenime. Lietuvoje konservatizmo pavadinimas dažnai vartojamas jokia ideologija nepagrįstai politikai ir su konservatizmu beveik niekuo nesusijusioms nuostatoms apibūdinti. Todėl straipsnių autoriai pristato ir aptaria konservatyvizmo sampratą bei gvildena įtakingiausias konservatorių (Michaelo Oakeshotto, Rogerio Scrutono, Anthony O'Hearo ir kitų) teorijas. Svarsto moralės ir politikos santykių problemas, politinio teisingumo principus šiuolaikinio konservatyvizmo kontekste. Aptaria konservatorių požiūrį į religiją, dorovę, kultūrą, postmodernizmą ir vartotojišką visuomenę. Carlo Schmitto politinės filosofijos akiratyje nagrinėjami teologijos ir politikos sąryšiai, politiškumo apibrėžties klausimai. Pagaliau, apmąstomos galimos konservatyvizmo raidos perspektyvos, atsižvelgiant į gelmines didžiųjų ideologijų transformacijas ir ideologijos virsmą imagologija. Politinio diskurso Lietuvoje tyrimas rodo dominuojančias depolitizavimo tendencijas, pragmatizmą palaikančias politines jėgas. Lietuvos konservatorių idėjinės orientacijos klausimas nagrinėjamas aptariant santykius su vakarietišku konservatizmu, Tėvynės sąjungos politikos prioritetus, Lietuvos konservatorių ideologinę tapatybę. Atsiskleidžia, kad konservatyvizmas, kaip politinės minties tradicija, Lietuvoje niekada neturėjo adeptų, galėjusių politinės filosofijos pagrindu reikštis kultūrinėje ir akademinėje plotmėje.

ENArticles and translations published in the book discuss the evolution of conservative thought and draw public attention to the state of conservatism in Lithuania’s political life. In Lithuania, the name of conservatism is often used to define politics that is not based on any ideology and attitudes that are virtually unrelated to conservatism. Therefore, authors of the articles introduce and discuss a conception of conservatism and examine the most influential theories of conservatives (Michaelo Oakeshott, Roger Scruton, Anthony O'Hear etc). They consider problems of morals and political relations, and principles of political justice in the context of contemporary conservatism. Authors discuss conservatives’ attitude towards religion, morals, culture, postmodernism and consumer society. Carl Schmitt’s political philosophy looks at relationships between theology and politics, and issues relating to the definition of political spirit. Finally, it reflects on possible evolution perspectives of conservatism taking into consideration deep transformations of strong ideologies and the conversion of ideology into imagology. Research into a political discourse in Lithuania demonstrates prevailing trends of depoliticization and political forces supporting pragmatism. The issue of the ideological orientation of Lithuania’s conservatives is examined by discussing relations with Western conservatism, political priorities of the Homeland Union and an ideological identity of Lithuania’s conservatives. It emerges that in Lithuania conservatism as a tradition of political thought has never had any adepts able to express themselves on the basis of political philosophy on a cultural and academic plane.

ISBN:
9955445165
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19183
Updated:
2021-02-28 21:27:56
Metrics:
Views: 21
Export: