Skandinavai Klaipėdos krašte 1923-1939 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skandinavai Klaipėdos krašte 1923-1939 metais
Alternative Title:
Scandinavians in Klaipėda district, 1923-1939
In the Book:
Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis / sudarytojai: Aivas Ragauskas, Vladas Senkus, Žydrūnas Mačiukas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 177-188
Keywords:
LT
20 amžius; Juodkranė; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Nida; Norvegija (Norway); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Užsienio reikalų ministerijos, Policijos departamento bei Administracijos departamento fondų medžiaga, 1921-1940 m. periodiniais leidiniais, pateikiami statistiniai duomenys apie skandinavus Lietuvoje 1924-1940 m., atskleidžiamos medžiagos rinkimo ir analizės problemos, apžvelgiamas skandinavų judėjimas Klaipėdos krašte 1924-1937 m., jų paplitimas ir veiklos sritys 1932-1937m., parodomos poilsiautojų iš Danijos, Norvegijos ir Švedijos judėjimo Klaipėdos krašto kurortuose 1927-1936 m. 1924- 1927 m. danų, dirbančių žemės ūkio srityje, mažėjo, o švedų mažėjo nežymiai, bet rodė tendenciją didėti; 1929-1931 m. skandinavų skaičius Lietuvoje mažėjo, o Klaipėdos krašte didėjo. Skirtinos kelios skandinavų vykimo į Klaipėdos kraštą bangos: 1921-1923 bei 1930-1932 m. Fragmentiški 1932-1937 m. duomenys apie skandinavus Klaipėdos krašte leidžia daryti prielaidą, kad skandinavų, nuo 1932 m. iki 1937 m. gyvenančių ir dirbančių Klaipėdos krašte, mažėjo. Skandinavai nebuvo susikoncentravę kokioje nors vienoje pramonės šakoje, kaip kad čekai ir slovakai (tekstilės pramonėje), o dirbo įvairiose ūkio srityse. Poilsiautojų iš Danijos, Norvegijos ir Švedijos judėjimo Klaipėdos krašto kurortuose 1927-1936 m. apžvalga parodė, kad didžiausia poilsiautojų banga buvo 1929-1931 m., ir nuo 1934 iki 1936 m. jų iš lėto mažėjo. Skandinavų buvo ypač mėgstami Klaipėdos, Nidos ir Juodkrantės kurortai.

ENIn this article author deals with motion, life and activity of Scandinavians in Klaipėda district in 1923-1939. Research based on primary and secoundary sources as fallows: on the documents of the fund of the Ministry of Foreign Affaires (f. 383.), the fund of the Department of Police (f. 394.), the fund of the Department of Administration (f. 1367.) of the Lithuanian Central State archive, "Lietuvos statistikos metraštis", "Statistikos žinios" and "Tautos ūkis". This article presents statistics data on Scandinavians in Lithuania in 1924-1940; shows motion, location and activity fields of Scandinavians in Klaipėda district in 1924-1937; views tendencies of motion of Scandinavian holidaymakers in 1927-1936 to resorts of the Klaipėda district. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1913
Updated:
2023-08-09 18:49:18
Metrics:
Views: 36
Export: