Pedagogo veikla ugdant paauglių kritinį muzikos vertinimą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo veikla ugdant paauglių kritinį muzikos vertinimą
Alternative Title:
Teachers' activities when fostering teen-agers' critical assessment of music
Vėliau paskelbta vokiečių kalba leidinyje: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Frankfurt am Main: Lang, 2002
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jaunimas / Youth; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama vieno iš pažinimo procesų - dėmesio - svarba ugdant mokinių kritinį muzikos vertinimą. Siekiant išsiaiškinti valingo ir nevalingo dėmesio, lavinimo užsiimant muzikine veikla, grindžiama džiazo priemonėmis, įtaką mokinių kritiniam muzikos vertinimui, buvo atliktas eksperimentinis tyrimas ir apklausa Klaipėdos, Šiaulių miesto bei Vilniaus rajono vidurinėse mokyklose. Konstatuojamame eksperimente dalyvavo 391 šeštų-devintų klasių mokinys, formuojamajame eksperimente dalyvavo 167 šeštų-devintų klasių mokiniai, kurie buvo suskirstyti į tris grupes. Respondentų muzikinėms žinioms, mokėjimams, įgūdžiams bei muzikos kūrinių vertinimo tendencijoms patikrinti buvo parengta anketa. Eksperimentinio tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad valingo ir nevalingo dėmesio kokybė tiesiogiai veikia kritinį muzikos kūrinių vertinimą. Kintant valingo ir nevalingo dėmesio kokybei, kinta ir kritinis muzikos kūrinių vertinimas, be to, kritiniam muzikos kūrinių vertinimui įtakos turi ir psichofiziologiniai mokinių amžiaus ypatumai. Džiazo priemonių naudojimas muzikiniame ugdyme padeda lavinti mokinių valingą ir nevalingą dėmesį, aktyvina mokinius, ugdo jų kritinį muzikos kūrinių vertinimą. Mokiniai vokalinių pratybų, mokyklinio muzikavimo bei muzikos klausymo metu nuolat skatinami išskirti elementarius, tačiau kokybiškai atliekamus muzikinius darinius, ilgainiui ieško jų akademinės ir kitos muzikos pavyzdžiuose, išmoksta skirti meniškai vertingą muziką nuo kičo.Reikšminiai žodžiai: Kritinis muzikos vertinimas; Paaugliai; Pedagogo veikla; A critical evaluation of music; Critical assessment of music; Teacher activity; Teachers activities; Teen agers; Teenagers.

ENThe article with the results of experimental research conducted in the sixth-ninth forms of Klaipėda Žaliakalnis, Nemėžis (Vilnius district) and Šiauliai Beržynas secondary schools. The experimental research consisted of the ascertaining and forming stages. 167 respondents participated accordingly. One of the purposes of the experiment research was to ascertain the influence of volitional and non-volitional attention on critical assessment of musical works. In Žaliakalnis and Nemėžis (tested) schools music classes were conducted in accordance with traditional methods of teaching music, the main attention being paid to the perception of musical writing and academic musical literature and performance of folk and pop songs. In Beržynas (experimental) school they worked in accordance with individual methods of musical teaching based on applying the means of jazz. The results of the research showed that the method of musical teaching used in experimental school helped to foster pupils' volitional and non-volitional attention and positively influenced critical assessment of musical works. It was stated that the quality of volitional and non-volitional attention had direct influence on the quality of the critical assessment of musical works. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19052
Updated:
2016-07-09 14:55:44
Metrics:
Views: 24
Export: