Kritinė fizinio ugdymo sąvokos krypčių apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kritinė fizinio ugdymo sąvokos krypčių apžvalga
Alternative Title:
Critical review of physical education concepts
Vėliau paskelbta anglų kalba leidinyje: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Bd. 6. Frankfurt am Main: Lang, 2002
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fiizinis ugdymas; Fizinio ugdymo konceptualios kryptys; Fizinio ugdymo konsepcija; Fizinio ugdymo sąvokos; Judėjimo kultūra; Sąvokos genezė; Conceptual trends of physical education; Culture of movement, physical education; Genesis of the notion; Physical education concept; Physical education concepts.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTFizinio ugdymo sąvokos genezės tyrimas rodo, kad Europoje egzistuoja skirtingos fizinio ugdymo tradicijos, kurių teorinė analizė leidžia konceptualizuoti penkias fizinio ugdymo kryptis. Tačiau šiandien fizinio ugdymo terminas, atspindintis pedagoginę fizinio ugdymo kryptį, yra populiariausias disciplinos pavadinimas Europos Sąjungos šalių švietimo programose. Kita vertus, fizinio ugdymo koncepcijų analizė rodo, kad tik laikantis kritinės-konstruktyvios judėjimo socializacijos koncepcijos galima įveikti tradicinių ideologijų inertiškumą ir sukurti 187 teorines-metodologines prielaidas inovaciniams procesams fizinio ugdymo ir profesinio kūno kultūros mokytojų rengimo sistemoje. Mūsų tyrimo tikslas ir metodai nesuteikia galimybės nustatyti, kokia konceptuali fizinio ugdymo kryptis iš tikrųjų vyrauja Lietuvos mokyklose. Tačiau dokumentų analizė rodo, kad fizinio ugdymo programų tikslai Lietuvoje iš esmės nesiskiria nuo Europos Sąjungos šalių programų tikslų. Kita vertus, dėl europinės bei tautinės dimensijų samplaikos, bendrojo lavinimo mokyklos programų nuostatose (M. Lukšienė ir kt.,1994) buvo daug sudėtingų formuluočių, tikslų ir uždavinių; tai išties labiau primena savęs įtikinėjimą dalyko svarba nei realiai atspindi fizinio ugdymo kaip mokymo disciplinos tapatumą. [...] Atsižvelgiant į Europos sporto profesijų observatorijos rekomendacijas (W. Laporte, 1997a), yra tikslinga Lietuvos mokykloje įteisinti fizinio ugdymo pavadinimą arba, kryptingai plėtojant kritinę-konstruktyvią fizinio ugdymo kryptį, terminą kūno kultūra keisti įvadu į kūno kultūrą. Pastaroji sąvoka leistų išvengti dviprasmybės kalbant apie discipliną ir būtų konceptualią kryptį nurodantis terminas. [Iš straipsnio]

ENThe study was devoted to analyse the concept of physical education (PE) as a core logistic construct for PE teacher education. The analysis has revealed that the variety of PE traditions саn be conceptualised in 5 categories (Crum, 1993). From a recent inquiry (Laporte et al., 1996) it was found that in most European countries the term 'physical education' continues to be generally accepted and the pedagogical approach is common concern. Nevertheless, it looks like that only the critical-constructive movement socialisation concept саn offer a plausible justification of the relevance of PE in present and future schools. This concept also саn serve as a heuristic instrument for the development of PE curricula and as a basis for PE teacher education as well as for research on teaching PE. The most significant accent of the Lithuanian theory of PE was an idea of ail-round education and the holistic concept of human being. The methodology of the study did not allow to determine what PE concept is dominating in Lithuania but it showed that at present the PE aims in Lithuania and European countries do not differ. However the use the term Movement Culture as a title for a school subject demands wider discussion. Following the recommendations of European Observatory of Sports Occupations it seems to be purposeful to use the term Physical Education as a common term for a school subject. [Text from author]

Related Publications:
Mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymosi dalyką ugdymas, didinant jo prasmingumą / Vincentas Blauzdys, Lina Bagdonienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Sporto ir sveikatos fakultetas. Kūno kultūros teorijos katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. 243 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19041
Updated:
2021-03-01 09:49:10
Metrics:
Views: 5
Export: