Būsimųjų muzikos mokytojų pedagoginio bendravimo ypatumai ir gerinimo prielaidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų muzikos mokytojų pedagoginio bendravimo ypatumai ir gerinimo prielaidos
Alternative Title:
Preconditions of the communications improvement of future music teachers
Keywords:
LT
Bendravimas; Bendravimo kompetencija; Būsimieji muzikos mokytojai; Gerinimo prielaidos; Interakciniai mokėjimai; Muzikos mokytojų rengimas; Pedagoginis bendravimas; Percepciniai mokėjimai.
EN
Communications; Future music teachers; Future music training; Music teacher education; Pedagogical communication; Pedagogical communication, communicative competence; Preconditions.
Summary / Abstract:

LTGebėjimas bendrauti yra būtina mokytojų pedagoginio meistriškumo dalis. Koreguojant aukštųjų mokyklų studijų turinį ir pobūdį, ypač svarbu daugiau dėmesio skirti pedagoginio bendravimo teorijai ir metodikai, galinčiai suponuoti aukštesnę būsimųjų mokytojų bendravimo kultūrą. Optimalus pedagoginis bendravimas yra ugdytojo ir ugdytinio komunikacijos procesas, tiesiogiai veikiantis visą ugdymo eigą bei prasidedantis vienas kito suvokimu (percepcija) ir peraugantis į sąveiką (interakciją). Straipsnyje analizuojami būsimųjų muzikos mokytojų bendravimo kompetencijos ypatumų analizė. Tyrimo tikslas – nustatyti būsimųjų muzikos mokytojų bendravimo kompetencijos ugdymo prielaidas aukštojoje mokykloje. Buvo taikyti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, mokėjimų bendrauti aprašai, testai, klausimynai, diagnostiniai pokalbiai, stebėjimas ir kt. Tyrime dalyvavo 134 Lietuvos aukštųjų mokyklų II-IV kursų studentai, besirengiantys tapti muzikos mokytojais. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentų rengimas pedagoginiam bendravimui – vienas iš svarbiausių nūdienos aukštosios mokyklos uždavinių. Siekiant išspręsti šį uždavinį, būtina išugdyti kuo aukštesnę būsimųjų muzikos mokytojų komunikacinę kompetenciją, kurios pamatas – mokėjimai bendrauti. Įvairiose pedagogus rengiančiose Lietuvos aukštosiose mokyklose besimokančių būsimųjų muzikos mokytojų komunikaciniai ir interakciniai mokėjimai kol kas yra nepakankamai aukšto lygio, o percepcinių mokėjimų lygis yra žemas. Svarbiausi studentų mokėjimus bendrauti lemiantys veiksniai: jų polinkis bendrauti, pedagoginė praktika ir saviugda.

ENAt the end of the XX Century one of the most important fields of scientists' researches became people's interpersonal communication. The activity of the teacher is almost impossible without optimal communication with pupils. New conditions in the Lithuanian schools also raise new standards of communication in the classroom. For that reason it is necessary to prepare future music teachers for proper pedagogical communication in Universities and Academy of Music. The optimal pedagogical communication is the process between the teacher and the pupil that effects directly ail courses of upbringing and starts from perception of one another and evolves to interaction. Every music teacher can develop it raising his own communication competence. The basics of personal communication competence are abilities to communicate. There are three groups of such abilities: abilities of perception, communication and interaction. Researches made between students of Lithuanian Universities and academy of music show that the level their abilities are not high. The object of this article is to show some necessary preconditions of improvement of student's abilities to communicate at their studying process. Researches made in Lithuanian Universities and Academy of music showed that the main preconditions are students' inclination to communicate pedagogical practice and self-education. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18984
Updated:
2016-07-09 15:40:46
Metrics:
Views: 5
Export: