Piliečių dalyvavimo viešojo administravimo institucijų valdyme galimybės : Vilniaus ir Jurbarko rajonų savivaldybių pavyzdys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piliečių dalyvavimo viešojo administravimo institucijų valdyme galimybės: Vilniaus ir Jurbarko rajonų savivaldybių pavyzdys
Alternative Title:
Possibilities of citizens` participation in management of public administration institutions : cases of Vilnius and Jurbarkas district Municipalities
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 3 (14), p. 102-109
Summary / Abstract:

LTPiliečių dalyvavimas padeda įgyvendinti visuomenės politiniame gyvenime demokratinio valdymo bruožus, leidžia valdžios atstovams geriau suprasti visuomenės problemas, daryti įtaką piliečių grupių veiklai, mažinti atsiradusią įtampą tarp interesų grupių, gerinti priimamų sprendimų kokybę, efektyviau valdyti ir kontroliuoti valstybės institucijų veiklą. Tyrimo tikslas - pateikti piliečių dalyvavimo Vilniaus ir Jurbarko rajonų savivaldybių valdyme gerinimo kryptis. Vilniaus ir Jurbarko savivaldybės, siekdamos išsiaiškinti piliečių nuomonę apie galimus problemų sprendimų variantus, prioritetą teikia šiems metodams: susitikimams su gyventojais, konsultacijoms telefonu, seminarams, tarybos narių išvykoms į problemines vietas. Gyventojų anketinė apklausa ir gyventojų interviu nėra plačiai naudojami, motyvuojant per didelėmis minėtų metodų sąnaudomis. Siekiant išspręsti nustatytas piliečių dalyvavimo Jurbarko ir Vilniaus rajonų savivaldybių valdyme problemas straipsnio autoriai rekomenduoja nustatyti piliečių pasyvumo ir abejingumo priežastis, atliekant gyventojų apklausą; užmegzti glaudų dialogą su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenių tarybomis, kviečiant jų narius diskutuoti, išsakyti savo nuomonę su jų veiklos sritimi susijusiais klausimais, nes skatinti pavienių piliečių dalyvavimą sprendžiant problemas nėra tikslinga; naudoti piliečių dalyvavimo valdyme skatinimo priemonę - piliečių komitetų steigimo inicijavimą, siūlant šią galimybę bendruomenių lyderiams; tobulinti Jurbarko ir Vilniaus rajonų savivaldybių interneto svetaines, suteikiant galimybę piliečiams diskutuoti, teikiant atsiliepimus, skundus ir vykdant piliečių apklausas.

ENCitizens` participation in the management is still new phenomenon in Lithuania, which become stronger only after gaining the independence. Democracy and citizens` participation in management is very tidily connected matters. In Lithuania, where public society is still on the initial stage, citizens` participation is evident only during elections. However in democratic society citizens` should have possibility to express their opinion not only during elections but also through different organizations or directly. The article is meant to identify main ways of direct and not direct citizens` participation in management of Vilnius and Jurbarkas districts municipalities. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18861
Updated:
2018-12-17 12:18:51
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: