Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos problemos Lietuvos valstybinio administravimo sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos problemos Lietuvos valstybinio administravimo sistemoje
Alternative Title:
Problem of state regulation of immovable cultural properties protection
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 78 (70), p. 14-22
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama vienos iš valstybės kultūros sričių – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos – valstybinis reguliavimas, apžvelgiama Lietuvos paveldosaugos raida prieškariu, tarybiniais ir nepriklausomybės metais. Atskleidžiamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos problemų sprendimas apskričių ir savivaldybių santykiuose, bandoma įvertinti paveldosaugą visos valstybės mastu. Straipsnyje išanalizuoti Lietuvos Respublikos strateginio planavimo dokumentai bei kiti norminiai aktai, aptartos Lietuvos Respublikos institucijų problemos, kylančios įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos valdymą, atskleistos paveldosaugos institucijų vykdomos funkcijos bei aptarti jų tarpusavio santykiai, išreikštas požiūris į jų reikalingumą. Be to, pateikiamos tendencijos bei išryškinami pokyčiai kultūros paveldo apsaugos veikloje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nekilnojamas kultūros paveldas; Apsauga; Valstybinis reguliavimas; Decentralizacija; Principai.

ENThe article analyses governmental regulation of one of the cultural areas of the state – protection of real cultural heritage, overviews the development of heritage protection in Lithuania before the war and during the Soviet and independence periods. The article discloses solution of real cultural heritage protection issues in the relationship between counties and municipalities, attempts to assess heritage protection on the national scale. The article analyses strategic planning documents and other standard regulations of the Republic of Lithuania, deals with issues of the Lithuanian authorities arising from execution of cultural heritage protection management, reveals the functions of heritage protection institutions and their mutual relations, gives an opinion on their necessity. On top of that, it presents tendencies and describes changes in the activities of cultural heritage protection.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Lietuvos Respublikos paveldo apsaugos sistemos valdymo ypatumai : Kuršių nerijos atvejis / Mantas Bagočius, Vladislavas Domarkas, Jolita Sinkienė. Viešoji politika ir administravimas. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 357-372.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1886
Updated:
2018-12-17 11:35:22
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: