Lietuvos Respublikos paveldo apsaugos sistemos valdymo ypatumai : Kuršių nerijos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos paveldo apsaugos sistemos valdymo ypatumai: Kuršių nerijos atvejis
Alternative Title:
Specifics of heritage protection system’s management of the Republic of Lithuania: case of Curonian Spit
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 357-372
Keywords:
LT
paveldas; paveldo tipai; paveldo apsaugos sistema.
EN
heritage; types of heritage; heritage protection system.
Summary / Abstract:

LTRemiantis tarptautiniais ir nacionaliniais dokumentais, straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos paveldo apsaugos sistemos ypatybės, ypatingą dėmesį skiriant Kuršių nerijai. Aptariami svarbiausi paveldą ir jo apsaugą reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, atskleidžiami esminiai juose pateikiamų paveldo sąvokų apibrėžčių skirtumai, nurodomi bendrieji paveldo objektų apsaugos principai. Išsamiau analizuojamos Lietuvos Respublikos paveldo apsaugos politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos ir jų vaidmuo Kuršių nerijos atveju. Pagrindžiama, dėl kokių esminių teisinių ir institucinių veiksnių Lietuvos Respublikos paveldo apsaugos sistemai trūksta efektyvumo. Straipsnio pabaigoje aptariami Kuršių nerijos paveldo apsaugos sistemos trūkumai ir jų šalinimo galimybės. [Iš leidinio]

ENOn the basis of international and national legislation, the article analyses the heritage protection system of the Republic of Lithuania. Particular attention is given to the case of the Curonian Spit - a UNESCO World Heritage site (Cultural Landscape). Special attention is also given to the main international and national legal acts regulating heritage protection, major discrepancies of heritage terminologies, as well as general heritage protection principles. Later the discussion is focused on the institutions forming and implementing Lithuanian heritage protection policy and their role in the protection of the Curonian Spit's heritage. The article indicates the main legal and institutional factors of the national heritage protection system, which cause its insufficient effectiveness. The discussion ends with the conclusions on major disadvantages of heritage protection system of the Curonian Spit and possibilities for their elimination. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos problemos Lietuvos valstybinio administravimo sistemoje / Audronė Dziegoraitienė. Jurisprudencija. 2005, Nr. 78 (70), p. 14-22.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30010
Updated:
2018-12-17 13:00:47
Metrics:
Views: 25
Export: