Tėvų emigraciją patyrusių vaikų globos ir socialinės gerovės užtikrinimas : ekspertų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų emigraciją patyrusių vaikų globos ir socialinės gerovės užtikrinimas: ekspertų požiūris
Alternative Title:
Children's, who have experienced parents' emigration, guardianship and social welfare: experts' attitudes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 4 (20), p. 145-150
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Socialinės teisės / Social rights; Socializacija / Socialization; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTEmigracija iš Lietuvos neigiamai veikia ne tik šalies socialinę ir ūkio raidą švietimo, darbo, sveikatos apsaugos ir kitų sričių padėtį, bet ir daro ypatingą žalą šeimoms bei vaikams, kurie gyvena atskirai nuo tėvų. Vaikas turi teisę žinoti savo tėvus, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų, nuolat bendrauti su jais. Tėvų emigracija yra didelis smūgis ir žala vaikui, jo socializacijai, perimant šeimos tradicijas, vertybes bei formuojant savo identitetą - savąjį Aš. Šiame straipsnyje kokybinio tyrimo (ekspertų vertinimas) duomenų analizės pagrindu siekiama išskirti esminius tėvų emigraciją patyrusių vaikų globos bei socialinės gerovės indikatorius ir išryškinti galimus veiksnius, turinčius vienokios ar kitokios įtakos jų efektyvinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Netektis; Socializacija; Vaiko globa ir socialinė gerovė.; Emigration; Loss; Socialization; Child's guardianship; Social welfare.

ENEmigration processes in Lithuania negatively affect not only the country's social and economic evolution. The condition of education, employment, health care, and other spheres are affected as well, especially having in mind families and children, who live separately, by emigration. A child has a right to know his/her parents, be educated and nourished by the members of the family, and also communicate with the parents. One of the parents' emigration is quite a burden for a child, who puts much effort to internalize family traditions, values, and form self identity, i. e. self 1. Thus in this research, taking in to account qualitative methods, such issues were analysed: possible factors that may have influence on the effectiveness of those children's care, guardianship, and their social welfare. While analyzing experts' attitudes towards emigration policy regulations as the main factor of children's care, guardianship, and their social welfare, some negative aspects were revealed as well, i. e. social consequences of emigration - in most cases such children are left abandoned and do not form tight emotional relations with the rest of the family; they even might act antisocially, aggressively or rebel. Responsibility of the parents who leave their child to be look after by was others also evaluated as rather low by experts, and education equality was not similar as of those children from nuclear families. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18835
Updated:
2018-12-17 12:18:46
Metrics:
Views: 48    Downloads: 5
Export: