Sutrikusios kalbos vaikų kūrybinės vaizduotės ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutrikusios kalbos vaikų kūrybinės vaizduotės ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of creative imagination of children with speech disorders
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 109-115
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Kūrybiškumas / Creativity; Neįgalieji / Disabled persons; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos sąsajos tarp kalbos sutrikimų ir vaizduotės, atskleidžiama vaizduotės ir kūrybiškumo samprata, nagrinėjamos vaizduotės sąsajos su mąstymu ir kalba. Aprašomo tyrimo tikslas - apibendrinti vaikų, kurie turi kalbos sutrikimų, kūrybinės vaizduotės ypatumus. Tyrime dalyvavo 3 ir 4 klasių moksleiviai, turintys nežymų ir vidutinį kalbos neišsivystymą, ir tų pačių klasių įprastinės kalbos raidos moksleiviai (iš viso 60 mokinių). Tyrimo dalyviams pateiktos kelios užduotys: užpildyti anketą, sukurti ir užrašyti istoriją, papasakoti pagal Roršacho figūrą. Gautų rezultatų analizė leidžia teigti, kad kalbos sutrikimų turinčių vaikų kūrybinė vaizduotė nepakankamai išlavėjusi, nes jie sunkiai geba įsivaizduoti, jog gali skraidyti, būti pasakų veikėjai; dauguma neturi įsivaizduojamo draugo. Kalbos sutrikimų turinčių vaikų vaizduotė nėra laki. Dėl nepakankamo kalbos išsivystymo jiems sunku rišliai reikšti mintis. Nevaizdingos išgalvotos istorijos. Jos dažniausiai trumpos savo turiniu, žodžiai ir posakiai neįtaigūs (skurdi leksika), ne visada pakankamai suvokiami vidutinio kalbos neišsivystymo atvejais. Vaikai, kurių kalba įprastinės raidos, kuria įdomesnes, išsamesnes, suprantamesnes istorijas. Abiejų grupių vaikų vaizduotės ypatumai pakankamai gerai pasireiškia apžiūrint ir įvardijant rašalo dėmėje pamatytus objektus. Kalbos sutrikimų turintys vaikai savo vaizduotę labiau geba išreikšti žiūrėdami į rašalo dėmės paveikslėlį nei kurdami išgalvotą istoriją, pasakodami ją ar užrašydami. Tyrimo duomenys patvirtino hipotezę, kad sutrikusios kalbos vaikų kūrybiškumas ir vaizduotė tiesiogiai priklauso nuo kalbos išsivystymo lygmens.Reikšminiai žodžiai: Kūrybinė vaizduotė; Vaikai su kalbos negalia; Creative imagination; Children with speech disorders; Vaikai su kalbos sutrikimais; Gebėjimas svajoti; Issivystymo lygis; Ability to fantasize; The level of development.

ENImagination and creativity play a very important role in a child's life. [...] In this paper theoretical analysis of the concepts of imagination and creativity has been done. A hypothesis has been formulated in the following way: it is likely that verbal creativity and imagination of children with speech disorders directly depend on the level of speech development. Using the method of a questionnaire, a research was carried out the purpose of which was to find out the peculiarities of creative imagination of children with speech disorders, their ability to create a story, see such things that seem to be invisible in an ink spot. Analysis of the research shows that creative imagination of pupils with speech disorders is not very vivid and broad. It is harder for such children to imagine and emote into their dreams. They do not use much of their imagination in the process of learning. The results of the questionnaire indicate that it is much harder for children with speech disorders to create picturesque, coherent stories than for children with normal speech development. A limitation of an ability to fantasize was noticed among the respondents. Children with speech disorders and with normal speech development revealed their imagination while naming and looking at objects in an ink spot, well. Children with speech disorders were able to express their imagination better seeing what seemed to be invisible than creating, narrating or writing fable stories. The hypothesis that creativity and imagination of children with speech disorders directly depends on the level of speech development has been proved. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18778
Updated:
2018-12-17 12:18:33
Metrics:
Views: 56    Downloads: 9
Export: