Iš Lietuvos kilęs jaunimas Maskvos universitete 1832-1862 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Lietuvos kilęs jaunimas Maskvos universitete 1832-1862 m
Source:
Praeities baruose Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1999. p. 181-196.
Keywords:
LT
Jaunimas iš Lietuvos; Maskvos universitetas; studijos
EN
Youth from Lithuania; the University of Moscow; studies
Summary / Abstract:

LTXIX a. lietuvių inteligentijos raida yra glaudžiai susijusi su kaimyninių ir gretimų šalių teritorijoje buvusiais universitetais ir kitomis aukštosiomis mokyklomis. Daug Lietuvos jaunimo mokėsi Tartu, Peterburgo, Maskvos, Kijevo, Charkovo, Kazanės, Karaliaučiaus ir kt. universitetuose. Vienas iš labiausiai lankomų buvo Maskvos universitetas. Po Vilniaus aukštųjų mokyklų uždarymo 1832-1842 m. jame susitelkė didžiausias iš Lietuvos kilusio universitetinio jaunimo būrys. Neskaitant Tartu universiteto, kuriame buvo dėstoma vokiečių kalba, Maskvos universitetas buvo artimiausias atstumo atžvilgiu universitetas, turintis medicinos fakultetą. Medicinos specialybę tuo metu pasirinkdavo žymi dalis iš Lietuvos kilusio universitetinio jaunimo. Iš Lietuvos kilę Maskvos universiteto studentai pradžioje ten atsidūrė kaip išardytų ir uždarytų Lietuvos aukštųjų mokyklų auklėtiniai. Vėliau šis universitetas sutraukė pirmiausia mediciną norinčius studijuoti jaunuolius, o vėliau - ir teisę bei kitas specialybes pasirinkusius studentus. Nors Rusijos valdžia akylai sekė iš istorinės Lietuvos ir Lenkijos atvykusius studentus, bet ta priežiūra nepajėgė paralyžuoti studentų tautinio, kultūrinio ir etninio bendradarbiavimo, nesutrukdė jiems pasiruošti dalyvauti sukilime. Jaunuoliai iš Lietuvos, susitelkę į studentų Bendruomenę, brendo demokratinėje terpėje, organizavosi lietuvių tautinei veiklai ir paskui tapo vietos demokratiškai nusiteikusios inteligentijos dalimi. Jų nuoseklią kultūrinę ir tautinę veiklą paveikė išėjimas į 1863 m. sukilimą ir po to sekusios Rusijos valdžios represijos.

ENThe development of Lithuanian intelligentsia of the 19th c. tightly relates to the universities and other high education schools of neighbour countries. A lot of young people from Lithuania studied in Tartu, Petersburg, Moscow, Kiev, Charkov, Kazan, Konigsberg, etc. One of the most popular was Moscow University. After the liquidation of Vilnius higher education schools in 1832-1842, Moscow University accumulated the largest circle of university youth from Lithuania. Beyond Tartu University, where subjects were taught in German language, Moscow University was geographically closest what had the Faculty of Medicine. On that time, medicine was popular speciality among Lithuanian youngsters. At first, students from Lithuania moved to Moscow University as repatriates from liquidated higher education institutions of Lithuania. Later, this university attracted young people who aimed to study medicine, at the first place, law, and other specialities. Although Russian government carefully followed students from historian Lithuania and Poland, the regimen was not able to paralyze students’ national, cultural, and ethnic cooperation, and was not able to disturb their preparation for the participation in the rebellion. Lithuanian youngsters, segregated into an academic community, matured in democratic background, organised national activities, and became members of local democratic intelligentsia. Their step-by-step cultural and national activities were strongly affected by the participation in the rebellion of 1863 and the following repressions of Russian government.

ISBN:
9789986340393
Subject Area:
Related Publications:
  • Doktorantūra Lietuvoje - mokslininkų rengimo institucijos raida šiuolaikinių pokyčių kontekste / Simona Rekienė. Scientific research in education : [1st international conference for doctoral students in educational sciences, Klaipėda University, Lithuania, 13-14 October 2017] / editing: Liudmila Rupšienė, Rūta Girdzijauskienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. P. 91-99.
  • Dvasininkija ir lietuvybė : Katalikų bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5-7-ajame dešimtmetyje / Ieva Šenavičienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. 473 p.
  • Lietuvos istorija. T. 8, d. 1, Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia / Tamara Bairašauskaitė, Zita Medišauskienė, Rimantas Miknys. Vilnius : Baltos lankos, 2011. 510 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18652
Updated:
2013-04-28 18:56:35
Metrics:
Views: 9
Export: