Vilniaus magistrato pareigūnai 1795-1808 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus magistrato pareigūnai 1795-1808 metais
Source:
Praeities baruose Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1999. p. 139-144.
Keywords:
LT
Vilniaus magistratas; pareigūnai; Vilniaus magistrato pareigūnai
EN
Vilnius magistrate; officials; officials of Vilnius magistrate
Summary / Abstract:

LTApie XIX a. pradžios Vilniaus miestiečius - magistrato pareigūnus žinome labai mažai. Magistratui, kaip svarbiausiai miesto valdymo institucijai, atstovavo nemažai pareigūnų - burmistrai, tarėjai, raštininkai, šuolininkai, ekonomai. Svarbiausieji iš jų buvo burmistrai, vadovaujantys magistratui arba jo padaliniams, ir tarėjai. Jų valdžioje buvo sukoncentruota plati administracinės veiklos sfera - viso miesto valdymas. Tačiau apie šiuos valdančiojo miestiečių elito atstovus iki šiol neturime tyrinėjimų. Rusijai prisijungus LDK, naujoji valdžia iki 1808 m. nenaikino magistratų ir neatleido pareigūnų. Magistratas tiesiog tapo Rusijos centralizuotos valdžios sistemos sudėtine dalimi. Pagindinis tyrimas bus sukoncentruotas ties burmistrų ir tarėjų, kaip pagrindinių magistrato pareigūnų, profesine veikla ir biografijos faktais Burmistrai ir tarėjai, kaip pagrindiniai miesto administratoriai, 1795 m. kardinaliai pasikeitus politinei konjunktūrai, dar 13 metų, su tam tikromis išimtimis, galėjo vadovautis Magdeburgo teisės teikiamomis privilegijomis ir garantijomis.

ENKnowledge about Vilnius citizens of the beginning of the 19th c., i.e. Master's officials, is little. Magistrate, as the main city government institution, were represented by large number of officials: burgomasters, lay judges, clerks, jurymen, and stewards. The most important were burgomasters, who managed the magistrate, and lay judges whose activities covered large administrative area, i.e. the entire city. However, studies of those representatives of city elite are not present. When the GDL joined Russia, new government did not liquidate magistrates and dismissed their officials till 1808. Magistrates became were involved in the central system of Russia. The study will focus on the research of professional activities and biography facts of Burgomasters and lay judges, as the main officials of magistrates. After a cardinal change of political conjuncture in 1795, burgomasters and lay judges were able to perform duties of the main city administrators, with some exceptions, on the basis of privileges and guarantees of Magdeburg rights for 13 more years.

ISBN:
9789986340393
Subject Area:
Related Publications:
Lietuvos istorija. T. 8, d. 1, Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia / Tamara Bairašauskaitė, Zita Medišauskienė, Rimantas Miknys. Vilnius : Baltos lankos, 2011. 510 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18648
Updated:
2013-04-28 18:56:33
Metrics:
Views: 6
Export: