Vokietijos generalinis konsulatas - pagrindinis politinis Klaipėdos krašto gubernatoriaus varžovas XX amžiaus 3-4-uoju dešimtmečiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokietijos generalinis konsulatas - pagrindinis politinis Klaipėdos krašto gubernatoriaus varžovas XX amžiaus 3-4-uoju dešimtmečiais
Alternative Title:
German consulate general in Klaipėda - the main political rival of the governor of Klaipėda region (1920-1930's)
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2008, t. 17, p. 135-149. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis istorijos šaltiniais ir jau atliktais tyrimais, analizuojama politinė kova tarp Vokietijos generalinio konsulo ir Klaipėdos krašto gubernatoriaus dėl įtakos politiniame bei ekonominiame krašto gyvenime. Šioje konkurencijoje išskiriami trys etapai. Atskleidžiama per konsulatą vykdyta slaptoji Vokietijos politika Klaipėdos krašte. Išryškinama konsulų M. F. Mudros, O. Toepke's, R. von Sauckeno veikla ir gubernatorių A. Merkio bei J. Navako pasipriešinimas, siekiant apginti Lietuvos suverenitetą Klaipėdos krašte. [Iš leidinio]

ENOn the basis of historical sources and investigations, the article analyses the German policy towards the Klaipėda region and the role of German general consulate. The consulate and the Lithuanian governor of the Klaipėda region competed for influence over and control of the political and economical life of the region. Three phases of the competition between the consulate and the Lithuanian governor are considered. The author puts special emphasis on the struggle between consuls M. F. Mudra, O. Toepke, R. von Saucken and governors A. Merkys and J. Navakas in their attempt to defend Lithuania's sovereignty in the region. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Skandinavijos valstybių konsulatai Klaipėdoje (1924-1939) vietinio konsulinio korpuso kontekste / Sandra Grigaravičiūtė. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2008, t. 17, p. 121-133.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18578
Updated:
2018-12-17 12:18:05
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: