XVI-XVIII amžių Klaipėdos pastatų tipai ir chronologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVIII amžių Klaipėdos pastatų tipai ir chronologija
Alternative Title:
Types and chronology of the 16th-18th century buildings of Klaipėda
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2008, t. 17, p. 51-62. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra išskiriami XVI – XVIII a. Klaipėdos medinių pastatų tipai, jų identifikavimo problemos, datavimo keblumai, atskleidžiama mūrinės statybos plėtros mieste pradžia, išryškinama Klaipėdos statybos raida nuo medinių iki mūrinių pastatų. Chronologiškai išskiriami pastatų tipai ir jų statybai sunaudotos medžiagos įgalina per kelis dešimtmečius sukauptus miesto archeologinių kasinėjimų rezultatus peržvelgti ir išanalizuoti naujai. XVI – XVII a. egzistavęs draudimas statyti mūrinius pastatus sąlygojo karkasinės konstrukcijos namų plitimą. Kaip pagrindinį pastato tipą galima įvardinti ąžuolo medienos karkaso pastatą, iš kitų išsiskiriančiu gana paprastais, kalkių skiediniu nesurištais stambiais akmenimis ar ąžuolinėmis kaladėmis, ant kurių buvo dedamas apatinis karkaso vainikas. Manoma, kad XVI a. atsirado fachverkas. Šio naujo tipo gyvenamojo karkasinio pastato kaip skiriamuosius bruožus galima įvardinti pamatus, plytų ir kalkių skiedinio karkaso užpildą, mūrinį pirmąjį aukštą. 1678 m. gaisro data gali būti sąlyginė riba, ženklinanti naują Klaipėdos pastatų raidos etapą. Fachverkiniai ir mūriniai pastatai pradėjo vyrauti. Mūrinės statybos plitimą galėjo sąlygoti XVIII a. pr. įvykę kokybiniai miesto pokyčiai, t.y. Senamiesčio bei Friedricho priemiesčių sujungimas, 1717 m. prasidėjęs skatinimas užstatyti tuščius sklypus.Reikšminiai žodžiai: Klaipėda; Pastatų tipai; Chronologija.; Klaipėda; Types of buildings; Chronology.; XVI-XVIII a. archeologija; Mediniai pastatai; Karkasiniai pastatai; Fachverkiniai pastatai; Mūriniai pastatai; Archaeology of 16-18th cent.; wooden buildings; Buildings of timber frame construction; Fachwerk-type buildings; Masonry buildings.

ENArchaeological findings about buildings in Klaipėda city allows identification of the radical transition period from wooden to masonry construction. The simplest type of wooden buildings - the post-hole structure is dated to the early 16th century. Already in the 16th - 18th centuries, due to masonry construction prohibitions, frame structures were becoming wide spread. The major building type was oak timber frame construction. The major feature of such construction was either simple, massive rock foundations not bound with lime grout, or oak logs that were erected to form the base for the lower crown of the frame. It is likely that the new type - timber framed construction with brick infill having the distinctive features of foundations and brick and lime grout frame infill, and, possibly a masonry ground storey, emerged by the 16th century. Currently, it is known, that the archaeologically examined St. John's church was a building of the type specified above. The 1678 fire may be the relative point, from which the new stage of Klaipėda buildings development took place. Oak timber frame construction made way for Fachwerk-type and masonry buildings. Currently, any reliable archaeological information, which could provide dates for lime grout bound foundations of periods earlier than the late 17th century, is not available. The remaining old town buildings constructed in the 18th century evidence the fact, that at least in the middle of the 18th century, Fachwerk dwellings and stone dwellings were predominate in the town. The spread of masonry could be related to the radical changes, that took place in the town in the early 18th century, i.e. the uniting of the Old Town and Friedrich suburbs, and the invitation issued in 1717 to urbanise empty land plots. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18573
Updated:
2018-12-20 23:18:02
Metrics:
Views: 47    Downloads: 4
Export: