Zanavykų šnektos žodynas I, A-K : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Zanavykų šnektos žodynas I, A-K: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2004, t. 50, p. 139-143
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
leksikografija; žodynas; sakinys; leksinis vienetas.
EN
lexicography; dictionary; sentence; lexical unit.
Summary / Abstract:

LTZanavykų šnektos žodyno sudarytojų buvo siekta gilintis ne tiktai į užrašytų šnektos leksiką, bet įtraukti ir to krašto rašytojų, kultūros veikėjų raštų pavyzdžių, medžiagos iš kitų kalbos veikalų. Šalia Antano Tatarės, Juozo Lozoraičio, Albino Bernoto, Petronėlės Orintaitės ir kitų visai nėra Jono Jablonskio raštų pavyzdžių. Kartais dėl leidybos aplinkybių atsitinka visai nenumatytų dalykų. Iš Amerikos spaudos tikriausiai žemaičių darbuotojų bus padaryti žodžiai doveną, dovenot. Iš žemaičių per Petronėlę Orintaitę, dešimtmečiais tarp jų gyvenusią, bus atėję žodžiai apveidiis, -i 'gražus', atminak 'retkarčiais', it, forma budynių 'šermenų', garankštis 'raukšlė'; rytiečių atgóit iš Orintaitės raštų pavirsta atgožti. Rašytojos naujadarai atgyna 'apsigynimas', atgoda 'poilsis' irgi patekę į šį žodyną, rodos, be reikalo, toks pat bene bus ir kiauramiegis 'negilus miegas', net atkeleivis 'ateivis' ir pan. Pranas Vaičaitis irgi turi iš kitų tarmių ėmęs žodžių, pvz.: atžūlas (iš žemaičių), atpeni 'vėl' ir pan. Tarmėtyrininkai, žodynininkai, etnografai čia ras daug svarbios medžiagos, iškeliamieji žodžiai transponuojami pagal garsų atliepimus bendrinėje kalboje. Tradicinį tokį kirčiavimą, imtą kaip tik iš zanavykų ir Prūsijos lietuvių tarmių, nuo Frydricho Kuršaičio laikų įsigalėjusį mūsų kalbotyroje, kažin ar reikėjo čia keisti (kai kada gerokai šlubuoja vardažodžių ir įvardžių kirčiuočių žymėjimai). Toks didelis kelių tomų, keliolikos žymių kalbininkų rengtas veikalas kelia susidomėjimą - juo bus remiamasi, ieškoma faktų savo tyrinėjimams, nurašoma LKŽ ateities tomams.

ENThe compilers of Zanavykai dialect dictionary sought to explore not only the recorded lexis of dialect, but also to include the samples of writers and cultural actors that region as well as material from other books of this dialect. Next to samples of texts of such authors as Antanas Tatarė, Juozas Lozoraitis, Albinas Bernotas, Petronėlė Orintaitė and others, Jonas Jablonskis works are not delivered. Sometimes, unexpected things happen due to the circumstances of publishing. American press employees, most probably Lower Lithuanians, might have created the words “doveną” and “dovenot”. Lower Lithuanians, through Petronėlė Orintaitė, who lived among them for decades, might have also conveyed the words “apveidiis (-i)” (beautiful), “atminak” (occasionally); and forms wake “vigil” (budynių “šermenų”), knot “fold” (garankštis “raukšlė”); Easterners “atgóit” becomes “atgožti” in Orintaitė writings. Writer's neologisms “atgyna” (defense), “atboda” (rest) also were included into dictionary, and it seems like unnecessary, the same applies to the words “kiauramiegis” (shallow sleep), even “atkeleivis” (alien) and similar. Pranas Vaičaitis also has words from other dialects, for example, “atžūlas” (from Lower Lithuanians), “atpeni: (again) and similar. Researchers of dialects, compilers of dictionaries, ethnographers will find a lot of important material; uplifting words are transposed according to acoustic correspondence to general language. Traditional stressing, taken from Zanavykai and Prussian Lithuanian dialects, entrenched in our linguistics from the times of Frydrich Kuršaitis, hardly must have been changed (when stressing marks of nominals and pronouns significantly idle). Such a large multivolume publication, prepared by a dozen famous linguists, generates interest; it will be used a basis and a source of further investigations and dictionaries of Lithuanian language.

ISBN:
5420015048 (T. 1)
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Bendrinės kalbos poveikis Kazlų Rūdos šnektai / Aldonas Pupkis. Kalbos kultūra. 2007, 80, p. 64-75.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18558
Updated:
2018-12-17 11:23:51
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: