Moteriškumo ir vyriškumo ugdymas šiuolaikinėje šeimoje : jaunų suaugusiųjų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moteriškumo ir vyriškumo ugdymas šiuolaikinėje šeimoje: jaunų suaugusiųjų požiūris
Alternative Title:
Fostering womanhood and manhood in a contemporary family: attitude of young adults
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 31, p. 200-222
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant šiuolaikinės šeimos problematiką, edukologiniu požiūriu aktualu aptarti moteriškumo ir vyriškumo ugdymą šeimoje. Straipsnyje teoriškai nagrinėjamos religijos pedagogikos ir Bažnyčios dokumentų nuostatos, susijusios su jaunuolių savarankiškumo, lyties tapatumo ugdymu šeimoje ir visuomenėje, pateikiami svarbiausi šiuolaikinių moteriškumo ir vyriškumo raiškos šeimoje bei visuomenėje tyrimų rezultatai. Aiškėja, kad šeima yra ta sociokultūrinė erdvė, kur natūraliausiai galima padėti augantiems ir bręstantiems jauniems žmonėms suvokti ir prasmingai išreikšti savo prigimtines galias, jas puoselėti ir plėtoti. Vis dėlto dabartinėje pokyčių visuomenėje moteriškumo ir vyriškumo samprata nėra stabili, įgyja naujų ypatumų, kurie yra svarbūs ugdant (ypač rengiant šeimai) jaunąją kartą. Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys 17-27 metų merginų ir vaikinų požiūrį į moteriškumo ir vyriškumo sampratą, ugdymo šiuolaikinėje šeimoje galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: šeima; Moteriškumas; Vyriškumas; Ugdymas; Family; womanhood; Manhood; Fostering.

ENWhen analyzing the topic of a modern family, it's relevant from educational point of view, to investigate the aspects of fostering womanhood and manhood in the space of a family life. In the article, from theoretical viewpoint there are analyzed the attitudes of religion pedagogic and ecclesiastical documents which are related to fostering independency and sex identity of youth in a family and in the society, there are presented the results of modern researches describing the main tendencies of expressing womanhood and manhood in a family and in a society. It becomes clear that a family is, in particular, such a socio-cultural space which has the most natural conditions and possibilities to help growing and maturing young people to realize and meaningfully express their natural powers, to cherish and develop them. Nevertheless, conception of womanhood and manhood in a contemporary altering society is not stable, it acquires new peculiarities which are important from the viewpoint of upbringing the young generation (preparing for a family in particular). In the article, there are given the data of empiric investigation and its interpretations revealing the attitude of young grown-ups (girls and boys 17-27 years of age) towards the conception of womanhood and manhood and the possibilities of its fostering in a contemporary family. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18411
Updated:
2018-12-17 11:53:49
Metrics:
Views: 58    Downloads: 5
Export: