Finansinių institucijų paskolų kitimo tendencijos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinių institucijų paskolų kitimo tendencijos Lietuvoje
Alternative Title:
Tendencies of variation of the loans of financial institutions in Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 1 (12), p. 192-200
Keywords:
LT
Finansinė institucija; Paskola; Palūkanų norma; Infliacija.
EN
Financial institution; Loan; Interest rate; Inflation.
Summary / Abstract:

LTPasaulio ekonomikos augimas pastarąjį penkmetį buvo spartus, o raida stabili. Reiškia išorės aplinka šalies finansų sistemai buvo palanki. Palankios vidaus makroekonominės aplinkos formuojama didelė paskolų paklausa skatino sparčią bankų sistemos plėtrą, o palankios skolinimosi sąlygos, nulemtos išorės veiksnių (nedidelių palūkanų normų ir mažos skolinimo rizikos), paskolų portfelio augimą, žemės, nekilnojamojo turto ir akcijų kainų kilimą. Lietuvoje susiformavo finansinio akceleratoriaus efektas, stiprinantis verslo ciklo svyravimus, kurie neigiamai veikia ūkio plėtrą, gali sukelti finansinę krizę. Straipsnyje glaustai išanalizuotos paskolų apimties, sudėties ir struktūros kitimo tendencijos, palūkanų normų ir infliacijos įtaka paskolų apimčių pokyčiams, ištirti jų tarpusavio ryšiai ir paskolų apimčių pokyčių įtaka žemės ir miškų ūkio subjektų paskolų apimtims. [Iš leidinio]

ENDevelopment of world economics during last five years was rapid, evolution stabile. It is means, that external environment was favourable for financial system. Great demand of loans, formed by favourable internal macroeconomic environment, stimulated rapid development of banks system, favourable conditions of lending, determined by external factors (low interest rate and low landing risk), ensured accessibility of external means, assignee for development of loans portfolio. In Lithuania is formed the effect of financial accelerator, strengthened the fluctuations of business cycle, which negatively acting to the development of economy, may instigate financial crisis. In this paper concisely analysed tendencies change coverage, composition and structure of loan portfolio, influence of interest rate and inflation to changes of loans coverage, investigated their interdependent relations and influence of loans portfolio size to coverage of loans for subjects of agriculture and forestry. Increasing the annual rate of inflation is decreasing real interest rates, what was near zero and supporting favourable lowing policy and unfavourable saving policy. The results of research shows, that inflation increasing rapidly if interest rate. Every year the average of inflation variable rate was in 20.5 % points more if interest rate variable rate. During analysed period, if inflation increasing on 1 % point, the coverage of loan portfolio decreasing in 3362.73 million litas and interest rate of loans increasing in 0.096 % points. About 20 % variable of interest rate predetermined rate of inflation. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18364
Updated:
2018-12-17 12:17:56
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: