Prestiż zawodu pedagoga w transformującej się rzeczywistości litewskiej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Prestiż zawodu pedagoga w transformującej się rzeczywistości litewskiej
Keywords:
LT
Pedagogai; Pedagogo vaidmuo; Socialinė transformacija; Pedagogo profesija; Pedagogo profesijos prestižas; Mokyklos reforma Lietuvoje.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose dirbančių mokytojų požiūris į pedagogo profesiją kintančios realybės kontekste. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokytojų požiūrį į pedagogo profesiją Lietuvos mokyklos reformavimo laikotarpiu. Tyrimų, atliktų 1988 – 2002 metais rezultatai atskleidė, kad didžioji dauguma mokytojų pedagogo profesija buvo patenkinti, dirbo iš pašaukimo, tačiau situacija reformuojamoje mokykloje juos labai slėgė. Tiriamuoju laikotarpiu daugėjo mokytojų dirbančių mokykloje tik iš pareigos. Tyrimas atskleidė mokytojų požiūrį į pedagogo profesijos prestižą visuomenėje: didžioji dalis respondentų teigė, kad pedagogo profesija nėra prestižinė. Kintanti realybė koregavo pedagogo profesijos prestižą mūsų visuomenėje – ši profesija prarado turėtą statusą, jis ryškiai sumenko. Nustatyta koreliacija tarp respondentų santykio su pedagogo profesija ir jų požiūrio į minėtos profesijos prestižą visuomenėje – mokytojai, dirbantys iš pašaukimo, pedagogo profesiją vertino pozityviau, negu jų kolegos, mokykloje dirbantys tik iš pareigos arba tik prisiversdami. Remiantis tyrimų duomenų analizės rezultatais teikiamos išvados ir siūlymai bei rekomendacijos, kaip derėtų ateityje formuoti švietimo politiką bei tobulinti pedagogų rengimą Lietuvos mokyklai. [Iš leidinio]

ENThe article reveals the attitude of teachers working at general secondary schools to the teacher’s profession in the context of the changing reality. The purpose of the study is to analyse teachers’ attitudes to the teacher’s profession during the period of reforms in the Lithuanian school. Results of studies performed in 1988-2002 have revealed that the majority of teachers are satisfied with the teacher’s profession and work out of vocation but the situation in the school under reformation has created great pressure for them. During the period in question, the number of teachers working at school purely out of duty was increasing. The study has revealed teachers’ views of the prestige of the teacher’s profession in the public: the majority of respondents pointed out that the teacher’s profession was not prestigious. The changing reality has corrected the prestige of the teacher’s profession in our society – this profession has lost the status it used to have and has acquired a lower one. There is a correlation established between the relation of respondents with the teacher’s profession and their attitude to the prestige of this profession in the public – teachers working out of vocation evaluate the teacher’s profession more positively than their colleagues working at school just out of duty or forcing themselves to. Conclusions, proposals and recommendations are given on the basis of the study data analysis as to how to shape the educational policy in the future and improve training of teachers for the Lithuanian school.

ISBN:
8373085122
Related Publications:
Sociologinė savivoka : specifika, metodai, lituanizacija / Romualdas Grigas. Vilnius : Rosma, 2001. 232 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1836
Updated:
2013-04-28 15:33:35
Metrics:
Views: 1
Export: