Etnokultūrinės elgsenos faktas ir jo socialinė antropologinė interpretacija : (apie tragediją, prieš 800 metų ištikusią vieną Lietuvos kaimą)

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėEtnokultūrinės elgsenos faktas ir jo socialinė antropologinė interpretacija : (apie tragediją, prieš 800 metų ištikusią vieną Lietuvos kaimą)
Kita antraštėFact of ethnocultural behaviour and its social anthropological interpretation
AutoriaiGrigas, Romualdas
LeidinyjeLiaudies kultūra . 2005, Nr. 2, p. 1-7
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTPagoniška religija; Kolektyvinė savižudybė; Tradicinė visuomenė; Vertybės; Livonija
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnis pradedamas sociologiniu ciklinio ir linijinio laiko aiškinimu ir istorinių faktų rekonstrukcijos praplėtimo būtinybe ir sąlygomis. Tačiau pagrindinis dėmesys sutelkiamas į kolektyvinę lietuvių moterų savižudybę, įvykusią 1205 m., kuri buvo užfiksuota „Livonijos kronikose“. Įvykio-tragedijos interpretacija yra grindžiama socialinės organizacijos, hermeneutikos, semiotikos, taip pat socialinės antropologijos teorinėmis įžvalgomis. Bandoma atkurti vaizdą tuometinio lietuvių tikėjimo bei pasaulėžiūros, grįstos kanonizuotos dorovės principais bei kosmologiniais išgyvenimais. Savižudybės auka traktuojama kaip bendros kaltės ir bendro likimo išgyvenimas. Straipsnyje taip pat bandoma įvykį-tragediją lokalizuoti. Žlugęs lietuvių kariuomenės žygis ir jo atvejis, dėl kurio moterys ir nusižudė, vertinama kaip utilitarinio-pragmatinio ir kultūrinio-dvasinio sąmoningumo atmainų susikirtimas. Dėmesys kreipiamas į tų sąmoningumo atmainų pusiausvyros išsaugojimą, kaip tautos tvarumą lemiančią sąlygą. [Iš leidinio]

ENThe article starts with a sociological explanation of the cyclical and the linear conceptions of time, as well as the necessity and the conditions for expanding the reconstruction of historical facts. However, the main focus of the article is on the mass suicide of Lithuanian women, which took place in 1205 and which were recorded in Livonian Chronicles. The interpretation of this tragic even is based on the theoretical insights of social organisation, hermeneutics, semiotics, and social anthropology. The article attempts to reconstruct the contemporary Lithuanian beliefs and the worldview, based on the principles of canonised morality and cosmological experiences. Self-sacrifice by suicide is interpreted as an experience of shared guilt and common fate. The article also attempts to localise the tragic event. A failed raid by the Lithuanian army and the consequent mass suicide of the women is viewed as a clash between the utilitarian-pragmatic and cultural-spiritual versions of self-consciousness. The focus is on the preservation of balance between these two types of self-consciousness as a condition determining the resilience of the nation.

ISSN0236-0551
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1827
Atnaujinta2018-12-17 11:35:11
Metrika Peržiūros: 10    Atsisiuntimai: 2