Mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas
Kita antraštėTeacher's as teaching-learning process organizators' competence research
Autoriai
LeidinyjeMokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 71-80
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTMokymo/si procesas, didaktinės ir asmeninės kompetencijos, mokymo/si proceso organizavimas
Santrauka / Anotacija

LTMokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas buvo atliekamas netiesiogiai, atliekant penktos klasės mokinių adaptacijos pagrindinio ugdymo etape situacijos tyrimą ir identifikuojant adaptacijos procese kylančias problemas. Duomenų kokybinės analizės pagrindu buvo daromos prielaidos apie mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų būklę ir raišką. Mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas parodė, kad aktualios šioje situacijoje yra tiek bendrosios didaktinės (mokymo mokytis, savarankiško darbo organizavimo, mokymo(si) proceso vadybos ir kt.), tiek ir asmeninės mokytojo kompetencijos bei vertybinės nuostatos, atitinkančios humanistinės psichologijos ir pedagogikos principus. [Iš leidinio]

ENThe study of competences of the teacher, as an organizer of the teaching/learning process was performed indirectly, by performing the analysis of the situation of adaptation of fifth form pupils in the phase of comprehensive upbringing and identifying the problems, arising in the process of adaptation. On the basis of quality analysis of the data, the assumptions on the state and expression of the competences of the teacher as the organizer of the teaching/learning process were made. The study of the competences of the teacher as the organizer of the teaching/learning process showed that both common didactic (teaching to learn, organization of self-sufficient working, management of the teaching/learning process, etc.) and the personal competences and values of the teacher, corresponding to the principles of humanistic psychology and pedagogy are relevant in the situation.

ISSN1822-119X, 2424-3302
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1821
Atnaujinta2018-12-17 11:35:11
Metrika Peržiūros: 10    Atsisiuntimai: 3