Mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas
Alternative Title:
Teacher's as teaching-learning process organizators' competence research
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 71-80
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTMokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas buvo atliekamas netiesiogiai, atliekant penktos klasės mokinių adaptacijos pagrindinio ugdymo etape situacijos tyrimą ir identifikuojant adaptacijos procese kylančias problemas. Duomenų kokybinės analizės pagrindu buvo daromos prielaidos apie mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų būklę ir raišką. Mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas parodė, kad aktualios šioje situacijoje yra tiek bendrosios didaktinės (mokymo mokytis, savarankiško darbo organizavimo, mokymo(si) proceso vadybos ir kt.), tiek ir asmeninės mokytojo kompetencijos bei vertybinės nuostatos, atitinkančios humanistinės psichologijos ir pedagogikos principus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymo/si procesas, didaktinės ir asmeninės kompetencijos, mokymo/si proceso organizavimas.

ENThe study of competences of the teacher, as an organizer of the teaching/learning process was performed indirectly, by performing the analysis of the situation of adaptation of fifth form pupils in the phase of comprehensive upbringing and identifying the problems, arising in the process of adaptation. On the basis of quality analysis of the data, the assumptions on the state and expression of the competences of the teacher as the organizer of the teaching/learning process were made. The study of the competences of the teacher as the organizer of the teaching/learning process showed that both common didactic (teaching to learn, organization of self-sufficient working, management of the teaching/learning process, etc.) and the personal competences and values of the teacher, corresponding to the principles of humanistic psychology and pedagogy are relevant in the situation.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1821
Updated:
2018-12-17 11:35:11
Metrics:
Views: 53    Downloads: 7
Export: