Religingumas, tapatumas ir istorinis laikas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religingumas, tapatumas ir istorinis laikas
Alternative Title:
Religiosity, identity, and historical time
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2002, t. 21, p. 213-239
Reviews:
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant religingumo, tapatumo ir istorinio laiko sąveiką bei jai įtaką darančius veiksnius straipsnyje siekiama atskleisti religinio (katalikiškojo) tapatumo istoriniame laike sampratą. Tyrimas vyko 2000-2001 m. Tyrinėti pasirinktas Dzūkijos miestelis ir jo apylinkės (Merkinės ir Liškiavos parapijos). Čia atsižvelgiama į asmens santykį su religija, kartu atkreipiamas dėmesys ir į šeimos, vietinės bendruomenės, kartos religingumą bei religinius tapatumus. Siekiama parodyti įsivaizduojamą ir realų religingumo vaidmenį vietinėje bendruomenėje, religinio tapatumo formavimą ir valdymą istoriniame laike. Taip norima atskleisti religingumo ir religinio tapatumo sureikšminimą ar nuvertinimą atskirais istorinio laiko tarpsniais, o kartu ir paties laiko tarpsnio didesnį ar mažesnį vertingumą asmeniui, šeimai, bendruomenei ar kartai. [Iš leidinio]

ENThrough the examination of time interaction of religion, identity and history and their influencing factors, the article attempts to reveal the concept of religious (Catholic) identity in historic time. The study took place in 2000-2001. Dzūkija town and its environs (Merkinė Liskiava and Parish) were selected of exploration. The allowance for person's relationship with religion is made; also, the attention is paid to the identities of families, local communities, religiosity of generation and religious identities. The aim is to show the imaginary and the real role of religion in the local community, formation of religious identity and its management in historic time. It is also intended to reveal the prominence or devaluation of religiosity and religious identity at individual historical stages, and hence higher or lower value of the same period to the person, family, community or generation.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18066
Updated:
2018-12-17 11:02:10
Metrics:
Views: 54    Downloads: 7
Export: