Darbuotojų, kurių darbo pobūdis susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimas: teisiniai ir praktiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų, kurių darbo pobūdis susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimas: teisiniai ir praktiniai aspektai
Alternative Title:
Shortening of labour hours of workers, the nature of work of which is related to bigger mental, emotional pressure: legal and practical aspects
In the Journal:
Teisė. 2008, t. 67, p. 169-173
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo laikas; Sutrumpintas darbo laikas; Stresas; Protinė; Emocinė įtampa; Shortcut work time.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Emocijos / Emotions; Protinė; Stresas; Sutrumpintas darbo laikas.
EN
Shortcut work time.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami tam tikros darbuotojų grupės darbo teisinių santykių ypatumai - darbuotojų, dirbančių darbą, kuriame patiriama didesnė protinė, emocinė įtampa, darbo laikas ir jo režimas. Ekonominė situacija, technologinė pažanga visose gyvenimo srityse reikalauja iš darbuotojo didžiulės atsakomybės, tačiau, kad didžiausio produktyvumo, profesionalumo reikalavimas būtų pagrįstas, pirmiausia reikia užtikrinti tokių darbuotojų teisinę saugą. Darbo kodekso (DK) 145 str. 2 d. kalbama apie sutrumpintą darbo laiką tos darbuotojų grupės, kuri pasireiškia tam tikru specifiškumu, t.y. tuo, jog atsižvelgiant į šių darbuotojų darbo pobūdį, jie patiria didesnę protinę, emocinę įtampą. Apibrėžiant, kas yra “didesnė protinė, emocinė įtampa“, remiamasi DK 3 dalies komentare pateikta nuomone, kad ši sąvoka nereiškia, jog pažeidžiami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, bet darbų pobūdis, galimų darbo klaidų sukeliami padariniai ir atsakomybė yra tie veiksniai, kurie lemia stresinių situacijų susidarymą, vadinasi, būtinas ir ypatingas dėmesys tokiems darbuotojams. Iš šių darbuotojų reikalaujama daugiau pastangų, ypatingo atidumo, didesnės atsakomybės nei iš kitų kategorijų darbuotojų, todėl pirmiausia tokių darbuotojų sveikatai apsaugoti, taip pat atkurti prarastą darbingumą, reikia papildomo saugiklio, o tai ir pasireiškia jų darbo laiko trumpinimu. Toliau straipsnyje analizuojama ES praktika, vertinant streso veiksnį darbe, Lietuvos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios darbuotojų, kurių darbo pobūdis susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimą. [Iš leidinio]

ENThe paper analyzes features of labour legal relations in certain employee groups, namely workers subject to higher rates of mental, emotional stress, longer working hours, and tougher work regimes. Economic situation, technological progress in all areas of life require huge responsibility from employee, however for the demand of the highest productivity and the professionalism would be reasonable, it is necessary to ensure legal safety for this type of employees, in the first place. Paragraph 2 of Art. 145 of the Labour Code (LC) provides for the reduced working hours for the employee group that shows certain specificity, i.e., given the nature of work performed by these workers, they are subject to greater mental, emotional stress. Definition of "greater mental, emotional stress” is based on the attitude provided in the comment to Section 3 of LC that this concept does not mean that occupational health and safety requirements are undermined, but the nature of the work, outcomes caused by possible errors and responsibility are the factors that determine emergence of stressful situations, meaning that special attention to and care of such employees is necessary. These employees are required to make more effort, be especially careful, and take more responsibility when compared to other employee categories; consequently in order to protect health of such employees, as well as to restore their lost capacity for work, extra safeguards are necessary through reducing their working hours. Further, paper analyzes EU practice of assessing the stress factor at work, and the Lithuanian legal provisions regulating reduction of working hours for employees, the nature of whose work is associated with higher rates of mental, emotional stress.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18021
Updated:
2018-12-17 12:17:26
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: