Autorių teisių apsaugos ir gynimo reglamentavimo raida Lietuvoje 1990-2004 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Autorių teisių apsaugos ir gynimo reglamentavimo raida Lietuvoje 1990-2004 m
Alternative Title:
Copyright protection regulation and its development in Lithuania in 1990-2004
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 69 (61), p. 107-114
Summary / Abstract:

LTAutoriaus interesai pažeidus autorių teises į literatūros, mokslo, meno kūrinius neapsiriboja vien tuo, jog pažeidėjui bus skirta atitinkama teisinio poveikio priemonė arba tam tikrais atvejais – net kriminalinė bausmė už padarytą neteisėtą veiką. Autoriui yra svarbu, o neretai ir svarbiau, kad būtų tinkamai apskaičiuota ir greitai atlyginta turtinė ir neturtinė žala arba skirta kompensacija. Autorių teisių reguliavimas, apsauga, gynimas, taip pat patirtos žalos (nuostolių) atlyginimas Lietuvoje nuo nepriklausomybės paskelbimo labai kito. Būtent tai šiame straipsnyje autorius ir mėgina nagrinėti pateikdamas teisės norminius aktus, reglamentuojančius autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo kaitą. Atsižvelgiant į vieną iš svarbiausių tarptautinių dokumentų reglamentuojančių autorių teisių apsaugą ir gynimą, bandoma sąlyginai išskirti ne tam tikrus laikotarpius – iki berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos įsigaliojimo ir įsigaliojus berno konvencijai. Autorius, atsižvelgdamas į teisės aktų reguliuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių gynimą, minėtus laikotarpius skirsto į tam tikrus etapus – iki 1994 m., nuo 1994 m. iki 1999 m. birželio 9 d., nuo 1999 m. birželio 9 d. iki 2003 m. kovo 21 d., nuo 2003 m. kovo 21 d. iki šių dienų – ir juos atskirai analizuoja.

ENIn case of violations of copyrights to works of literature, science and art, the author’s interests are not limited to the punishment or, in some cases, even criminal punishment of the offender for illegal activity. It is important and sometimes even more important for the author that the material and non-material damage is duly calculated and rendered or compensation is awarded. The regulation of copyrights, their protection, defence and compensation of damage (loss) in Lithuania has undergone significant changes since the restoration of independence. The article attempts to examine this process by presenting the changes in the legal normative documents regulating the rights of authors and related rights. With regard to one of the most important international documents regulating the protection of copyrights, the article attempts to relatively distinguish certain periods – prior to the Berne Convention for the protection of literary and artistic works and after its coming into effect. Furthermore, taking into account the legal documents regulating the protection of the rights of authors and related rights, the article breaks down the said periods into particular stages: before 1994, from 1994 to 9 June 1999, from 9 June 1999 to 21 March 2003, and from 21 March 2003 to the present day, and analyses each of them separately.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1787
Updated:
2018-12-17 11:35:05
Metrics:
Views: 43    Downloads: 7
Export: