Endriaus Borcherto "Pro memoria" apie Lietuvos politikos Klaipėdos krašte nesėkmių priežastis ir būdus padėčiai ištaisyti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Endriaus Borcherto "Pro memoria" apie Lietuvos politikos Klaipėdos krašte nesėkmių priežastis ir būdus padėčiai ištaisyti
Alternative Title:
Endrius Borchertas’ "Pro memoria" on the reasons for the lack of success by Lithuanian politicians of the Klaipėda region and ways of redressing the situations
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2004, t. 10, p. 94-113
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements.
Summary / Abstract:

LTMažosios Lietuvos istorijos muziejus Klaipėdoje saugomas dokumentas, pasirašytas Klaipėdos krašto seimelio nario Endriaus Borcherto. Tai 1932 m. gegužės 20 d. datuoti 19 mašinraščio puslapių, pavadinti „Pro memoria“. Jis iki šiol nebuvo skelbtas (nedidelis fragmentas publikuotas 2002 m. almanache „Baltija“). Nors dokumentas neadresuotas, nesunku nuspėti, jog E. Borchertas jį skyrė tuometinei Lietuvos respublikos vadovybei.Reikšminiai žodžiai: Vokietija (Germany); Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Klaipėdos krašto seimelis; Didžialietuviai; Centro valdžia; Tautinis judėjimas.

ENThe Museum of the History of Lithuania Minor in Klaipėda stores a document signed by the local government member for the Klaipėda region, Endrius Borchertas (Andreas Borchert). It is the 19-page typewritten document “Pro Memoria”, dated 20 May 1932. This was not publicly known until now (a short extract was published in the 2002 almanac “Baltija”). Although the document is does not have an addressee, it is not difficult to guess that E. Borchertas dedicated it to the leaders of the then Republic of Lithuania.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1778
Updated:
2018-12-17 11:20:09
Metrics:
Views: 40    Downloads: 5
Export: