Studentų nuostatų į užsienio kalbų kompetencijos ugdymą

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėStudentų nuostatų į užsienio kalbų kompetencijos ugdymą/ugdymąsi kaip profesinės kompetencijos dalį tyrimas
AutoriaiJocaitė, Regina
LeidinyjeLyčių studijos ir tyrimai . 2005, 1, p. 66-69
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTStudentų nuostatos; Profesinė kompetencija; Ugdymas; Ugdymasis; Užsienio kalbų kompetencija
Santrauka / Anotacija

LTPedagoginėje literatūroje teigiama, kad užsienio kalbos mokymo/mokymosi efektyvumo pagrindas yra kurso turinio patrauklumas ir naudingumas, mokytojo kompetencija parenkant ir taikant konkrečiai mokinių (studentų) grupei tinkamus mokymo metodus atsižvelgus į studentų (mokinių) poreikius. Išvardyti faktoriai lemia mokymo/mokymosi sėkmę, sudaro prielaidas siekti teigiamų mokymosi rezultatų. Mokymo/mokymosi procese svarbų vaidmenį tiek dėstytojams, tiek studentams priimant sprendimus, kaip modeliuoti savo elgesį mokantis, į ką atsižvelgti, ką ir kaip vertinti, kokiais metodais ir priemonėmis tobulinti įgytus ir ugdyti naujus įgūdžius, ką ir kuo keisti kurso turinyje, vaidina atliekami tyrimai, gautų duomenų analizė, jų interpretavimas ir įžvalgus panaudojimas. Tai gali paskatinti užsienio kalbų mokymo/mokymosi proceso optimizavimą ir naujovių įdiegimą užsienio kalbų mokymo praktikoje. Straipsnyje nagrinėjami Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentų nuostatos į užsienio kalbų mokymąsi kitų dalykų kontekste, jų kitimo tendencijos, kaip studentai vertina sudaromas sąlygas ir prielaidas ugdyti/ugdytis kalbinę kompetenciją kaip bendrosios profesinės kompetencijos sudėtinę dalį. Anketavimo metodu ekonomikos, es darbo rinkoje [Iš leidinio]

ENPedagogical literature claims that the ground for efficiency of foreign language teaching/learning is attractiveness and usefulness of the course content selecting and adjusting the teacher’s competence to a specific group of pupils (students) with specific suitable teaching methods taking account of the needs of students (pupils). The above factors determine the success of teaching/learning and create prerequisites for seeking positive learning results. In the process of teaching/learning an important role is played by research carried out on how to model one’s behaviour when learning, what to take into account, what and how to evaluate, by what methods and means to improve current skills and acquire new ones, what and how to change in the course content when both teachers and students make decisions about all these aspects; an important role is also played by analysis of the data obtained and their interpretation and prudent use. This can encourage optimisation of the process of foreign language teaching/learning and implementation of innovations in practices of foreign language teaching. The article considers attitudes of students of the Faculty of Social Sciences of Šiauliai University towards learning of foreign languages in the context of other subjects, changing trends, how students evaluate conditions and prerequisites created for developing linguistic competences as an integral part of general professional competence. Survey methods in economy on the EU labour market.

ISSN1822-6310
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1777
Atnaujinta2018-12-20 23:05:03
Metrika Peržiūros: 3    Atsisiuntimai: 1