Konfliktiškumas ir taikinimo būdai Lietuvos viešajame sektoriuje -- problemos ir gairės.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konfliktiškumas ir taikinimo būdai Lietuvos viešajame sektoriuje -- problemos ir gairės
Alternative Title:
Conflicts and guidelines for peacemaking in the public sector of Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2008, Nr. 26, p. 35-44
Summary / Abstract:

LTPostmodernioje taikaus šiuolaikiškumo visuomenėje atsirado daugybė naujų konfliktiškumo tendencijų ir raiškos būdų. Lietuva laikytina didelio konfliktiškumo šalimi, kol tęsiasi transformacijos ir nėra sukurta šiuolaikinė konfliktų sprendimo bei valdymo sistema. Straipsnio tikslas - panagrinėti konfliktiškumo požymius Lietuvos viešojoje erdvėje bei paanalizuoti, kaip valstybė ir visuomenė sprendžia konfliktus. Straipsnyje mėginama pritaikyti kai kurių naujausių konfliktų studijų išvadas analizuojant Lietuvos sociokultūrinius reiškinius. Apžvelgiamas konfliktiškumo laipsnis ir mastas Lietuvoje bei svarstoma, kokiomis priemonėmis valstybė ir visuomenė skaidrindama ir tobulindama viešąją erdvę, gali apsisaugoti nuo konfliktų destrukcijos. Šiuolaikinė konstruktyvaus konfliktų sprendimo praktika pasaulyje yra išplėtota ir įvairi. Reikalingos kryptingos pastangos, kad konfliktų sprendimo pasiekimai būtų pritaikyti Lietuvos sociokultūrinėms ir sociopolitinėms sąlygoms. Nacionalinė konfliktų sprendimo ir valdymo sistema turi būti formuojama remiantis palankia teisine, administracine ir organizacine aplinka; ugdant piliečių ir organizacijų konfliktų sprendimo bei bendradarbiavimo kultūrą; valstybinių ir nevyriausybinių institucijų, kurios tiesiogiai dalyvauja taikinamojoje veikloje, pastangomis. Modernizuojant konfliktų sprendimą ir valdymą Lietuvoje reikalinga: teisiniai aktai, reglamentuojantys tarpininkavimą ir kitas taikinamąsias procedūras; kad viešasis administravimas būtų nukreiptas įvaldyti viešojoje erdvėje vykstančius konfliktus ir įgyvendinti prevenciją; kad mokymas ir visuomenės švietimas būtų orientuojamas ugdyti bendradarbiavimą ir konfliktų sprendimo kultūrą.

ENThe article deals with the phenomenon of conflicts arising in the society of post communist transformation. Lithuania is one of those countries where simultaneous political and social transformation and followed by legal and administrative modernization has caused formerly unknown numerous social conflicts. The old mechanisms for dealing with new conflicts were unfit. Society became dismembered and divided. The article reviews an extent of conflicts in Lithuania, and how the state and society preserve the social order from destruction. Conflict management along with its strong and weak features is under consideration. It further discusses the following guidelines for developing a national system of conflict management: -- the role and importance of public administration as a conciliatory institution; -- the need for creating legal environment for conflict resolution through approving the mediation law; -- strengthening individual and communal culture of dispute resolution though education and special training of youth and professionals. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17762
Updated:
2018-12-17 12:04:27
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: