Viešojo transporto paslaugų efektyvaus valdymo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo transporto paslaugų efektyvaus valdymo prielaidos
Alternative Title:
Prerequisites for the efficient management of public transport services
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2008, Nr. 24, p. 31-38
Keywords:
LT
Australija (Australia); Japonija (Japan); Lietuva (Lithuania); Kokybė / Quality; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pabrėžiama viešojo transporto paslaugos svarba šalies ekonominei, socialiniai ir ekologinei aplinkai. Akcentuojama, kad neefektyviai valdoma paslauga yra viena iš kelių spūsčių, taršos ir gyventojų mobilumo mažėjimo priežasčių mieste. Remiantis užsienio šalių (Jungtinės Karalystės, Australijos bei Japonijos) patirtimi parodoma, kad efektyviau šią paslaugą galėtų valdyti privatus operatorius. Paslaugos valdymo perleidimas privatiems operatoriams leidžia padidinti kliento suvokiamą kokybę, pervežimų skaičių, skatina inovacijas. Tai iš esmės atitinka naujosios viešosios vadybos principus. Juos pastaruoju metu paslaugų valdyme pabrėžia ir Europos Sąjunga. Atkreipiamas dėmesys, kad gerosios praktikos perėmimas be išlygų neįmanomas dėl skirtingų problemos priežasčių ir vietos rinkos ypatumų. Todėl sprendžiant problemą kiekvienoje šalyje galima vadovautis naujosios viešosios vadybos principais, bet ne aklai kopijuoti kitų šalių modeliu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešasis transportas; Efektyvumas; Naujoji viešoji vadyba; Kokybė; Privati ir viešoji partnerystė.; Public transport; Efftciency; New public management; ąuality; Public private partnershi; Privati ir viešoji partnerystė; Public private partnership.

ENThe article focuses on the importance of public transport service to the economic, social and ecological environment of the country. Inefficient management of the service accounts for one of several reasons for traffic jams, pollution and reduced mobility of the city population. Based on the experience of other countries (the UK, Australia and Japan), a private operator is seen as a more efficient manager of the services discussed. A transfer of the service management in favour of the private operator enables the increase of quality, amount of transit, encouragement of innovations. This corresponds to the tenets of the New Public Management, being recently stressed by the EU regarding services management. Furthermore, attention is drawn to the fact that a transfer of good practice in full amount is impossible due to different reasons of the problem and peculiarities of local markets. Therefore, the answer to the problem in a particular country lies in following the tenets of NPM rather than copying models of other countries. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17673
Updated:
2020-12-28 18:20:15
Metrics:
Views: 24    Downloads: 9
Export: