Specialių žinių taikymo problemos tiriant nusikalstamų darbų saugos pažeidimų įvykius Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialių žinių taikymo problemos tiriant nusikalstamų darbų saugos pažeidimų įvykius Lietuvoje
Alternative Title:
Problems of application of special knowledge to investigation of criminal work safety violation facts in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 66 (58), p. 130-139
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pagrindiniai darbų saugos techninių ekspertizių skyrimo bei užduočių atlikti objektų, susijusių su darbų sauga, tyrimą pateikimo ir jų rezultatų panaudojimo praktikos Lietuvoje aspektai. Susistemintai išanalizuoti ir pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centro Techninių ekspertizių skyriuje 2001 – 2004 m. atliktų darbų saugos techninių ekspertizių ir pateiktų specialisto išvadų statistikos duomenys. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais išryškintos pagrindinės tendencijos. Išskiriamos bei aptariamos pagrindinės specialių žinių taikymo problemos. Taip pat nagrinėjama, kokią įtaką tyrinėjamų darbų saugos ekspertizių skyrimui bei specialisto išvadų pateikimui turėjo naujas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas ir Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas. Tiriamais klausimais suformuluoti pasiūlymai ir išvados. Konstatuojama, kad darbų saugos techninių ekspertizių skyrimo ir užduočių atlikti objektyvų tyrimą pateikimo ir jų rezultatų panaudojimo praktika Lietuvoje nevisiškai atitinka šiuolaikinį lygį ir teisėsaugos poreikius, todėl yra tobulintina. Specialių žinių taikymo teisinėje praktikoje, tiriant nusikalstamus darbų saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, efektyvumui gerinti būtina neatidėliotinai spręsti iškilusias tiek teorinio, tiek praktinio pobūdžio problemas, ypač ikiteisminio tyrimo stadijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo sauga; Ekspertizė; Žinios; Specialiosios žinios; Teisinės žinios; Nelaimingi darbo atsitikimai; Pažeidimai.

ENThe article examines the practice of performing technical work safety inspections, investigating objects related to work safety, as well as the use of their findings in Lithuania. The article presents a systematic analysis of the statistical data on technical work safety inspections and expert findings by the Technical Inspection Division of the Forensic Science Centre in Lithuania in 2001-2004. The basic trends are highlighted on the basis of research results. The main problems in the application of special knowledge are distinguished and discussed. Furthermore, the impact of the new Criminal Procedure Code of the Republic of Lithuania and the Law on Forensics of the Republic of Lithuania on the assignment of work safety inspections and the requests for expert investigations is examined. The article formulates recommendations and conclusions on the research subject. It is found that the practice of assigning technical work safety inspections and investigative tasks, as well as the use of their findings, does not fully correspond to the contemporary level and law enforcement needs in Lithuania and should therefore be improved. In order to improve the effectiveness of the use of special knowledge in legal practice, as well as in investigations of the criminal violations of the requirements of legal documents regulating work safety, both theoretical and practical problems must be immediately resolved, especially at the pre-trial investigation stage.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1767
Updated:
2018-12-20 23:05:02
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: