Šiuolaikinės informacinės technologijos ir vaikų žaidimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės informacinės technologijos ir vaikų žaidimai
Alternative Title:
Modern information technologies and child's play
In the Journal:
Pedagogika . 2008, 89, p. 70-74
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
šiuolaikiniai žaislai; priemonės; žaidimo turinys; žaidimo veiksmai
EN
modern toys; content of play; play actions
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės visuomenės mokslo laimėjimai tiesiogiai lemia vaikams skirtų knygelių, ugdymo(si) priemonių, žaislų gamybą, jų nuolatinę kait ą. Straipsnyje analizuojamas informacinėmis technologijomis paremt ų šiuolaikini ų ugdymosi priemonių poveikis 5-6 metų vaikų žaidimams. Tyrimo subjektai: ikimokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai bei pedagogai. Tyrimo metodai: anketavimas, pokalbis, stebėjimas, kolizinės situacijos. Šiuolaikinės ugdymo(si) priemonės - tai šiuolaikinių technologijų žaidimai, žaislai, informacinės komunikacinės priemonės, spaudos leidiniai. Tyrimas parodė, kad šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių poveikis žaidimui priklauso nuo vaiko amžiaus, lyties, gyvenamosios vietovės, tėvų išsilavinimo bei materialinės šeimos padėties. Šešerių metų vaikai dažniau nei penkiamečiai atlieka technologizuotus, nuo realybės atitrūkusius žaidimo vaidmenis bei veiksmus. Berniukai dažniau nei mergaitės renkasi fantastinį žaidimo siužetą bei veiksmus. Šiuolaikinės ugdymosi priemonės labiau atsispindi miesto bei šeimų, turinčių didesnes pajamas, vaikų žaidimuose. [Iš leidinio]

ENAchievements of science in modern society directly promote production of new books, teaching aids, toys for children and result in their constant development. Contemporary toys are interesting and attractive for children due to their appearance and technical possibilities and, thus, become an important factor influencing their culture of play. The presentation analyses the impact of subculture of modern education and development aids on games of 5-6 year old children. The sample of the research includes 402 pre-school children, their parents and 104 educators. The methods applied involve questionnaire, interview, observation, collision situations. Modern aids of education comprise games developed under influence of modern technologies, toys, information and communication resources, publications, festivals and performances. The research results revealed that the influence of modern aids of education correlates with children's age, sex, and their place of living, parents' education and financial status. 6-year old children perform play actions and roles of technologised and unreal nature more frequently compared to 5-year old children. Boys tend to choose fantasy-based plots more often than girls. Modern education aids prevail in play of children living in cities and from families with higher income. On the other hand, the saturated Lithuanian market of educational aids and toys, reflecting a multicultural tradition, raises parents and teachers' concerns about the lack of toys and play aids, which represent national culture. [From the publication]

ISSN:
1392-0340, 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17543
Updated:
2018-12-17 12:16:39
Metrics:
Views: 28    Downloads: 20
Export: