Lietuvių tautosakos ir etninės muzikos publikacijos spaudos draudimo metais (1864-1904)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautosakos ir etninės muzikos publikacijos spaudos draudimo metais (1864-1904)
Alternative Title:
Publications on Lithuanian folklore and ethnic music during the Lithuanian printing prohibition period (1864-1904)
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2004, t. 10, p. 62-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių tautosakos ir etninės muzikos publikacijos svetur; Lietuviškos spaudos draudimo metai; Geografinis aspektas; Mažoji Lietuva; Leidinių reikšmė Didžiosios Lietuvos kultūrai.
Keywords:
LT
Geografija / Geography; Leidinių reikšmė Didžiosios Lietuvos kultūrai; Muzika / Music; Mažoji Lietuva; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTSpaudos draudimo metais Didžiojoje Lietuvoje nutrūko pačių įvairiausių lietuviškų spaudinių leidyba, jų tarpe – ir sakytinės bei dainuojamosios tautosakos, tradicinės instrumentinės muzikos ar choreografijos repertuaro bei mokslinių etninės muzikos studijų publikavimas. Šio pobūdžio etninės muzikos propagavimo bei tyrimų publikacijos visus keturis spaudos draudimo dešimtmečius buvo leidžiamos svetur. 18 įvairaus pobūdžio bei apimties leidinių buvo paskelbti: JAV (2), Prancūzijoje (2), Rusijoje (2; po 1 Kazanėje ir Petrapilyje), Krokuvoje (2), Vokietijoje (10, iš jų: Heidelberge-7, Halėje-1, Giotingene-1, Leipcige-1). Leidinių sudėtis pagal paskirtį bei apimtį yra: mokslinės studijos, monografijos (5), mokslinių studijų straipsniai (2), liaudies dainų (tekstų, melodijų) rinkiniai (5), paskiros liaudies dainų publikacijos (6). Lietuviškieji etninės muzikos tematikos leidiniai Tilžėje pradėti leisti nuo 1886 metų. Kol kas nėra pavykę surinkti duomenų apie minėtų Tilžėje skelbtų tautosakinio pobūdžio spaudinių kelius į Didžiąją Lietuvą. Nėra žinoma, kiek jų buvo pergabenta per sieną, kiek sulaikyta, kiek jie buvo skaitomi. Jeigu tai pavyktų padaryti, būtų galima kalbėti apie šių leidinių svarbą išsaugant lietuvybę Didžiojoje Lietuvoje. Nėra pagrindo teigti, kad Mažojoje Lietuvoje skelbti etninės muzikos leidiniai buvo skirti būtent Didžiajai Lietuvai. Jie atspindėjo vietines, Mažosios Lietuvos tautosakos sklaidos realijas. Neturime faktų, liudijančių, kad etninės muzikos bei visos etninės kultūros palikimą propaguojantys lietuviškieji leidiniai tiek Didžiojoje, tiek ir Mažojoje Lietuvoje XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tautiniam atgimimui turėjo bent kiek žymesnės įtakos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENAt least 18 publications on Lithuanian folklore and ethnic music were published during the Lithuanian printing prohibition period in Lithuania-Major (1864 – 1904). They were very different in subject, size and importance. They were published in USA (2), France (2), Russia (2 in Kazan and St. Petersburg), Poland (2 in Krakow) and Germany (10). German ones were published in Heidelberg (7), Halle (1), Göttingen (1) and Leipzig (1). There were big size scientific monographs (5), scientific articles (2), important collections of Lithuanian folk songs (texts and melodies) (5), small publications of some folk songs (6). The great part of those 18 publications was written on Lithuanian folk songs (15), and the rest – on instrumental folk music (3). They were published in German language mainly (11). Other actual languages there are Polish (2), French (1), and in Lithuanian (2 in USA and 2 in Russia). Those 18 publications were not connected with the Lithuanian printing prohibition period in Lithuania-Major (1864 – 1904) specially. The objects of the special interest are the Lithuanian folklore publications, printed in Tilžė (Lithuania-Minor) and carried across the state border of German and Russian empires by so called knygnešiai for the Lithuania-Major people. The first Lithuanian periodicals “Auszra” and “Varpas”, printed in Tilžė and Ragainė since 1883 till 1905 were actual here as well.At least 7 Lithuanian language publications on our folk songs were published in Tilžė for the knygnešiai purposes. Usually they were small (pocket) size books with the texts of folk, national and patriotic songs here. Nobody knows about the effectiveness of knygnešiai activities, carrying across the border those editions of well known for local people our folk songs. Anyway, it was the quite small part of knygnešiai goods. Statistics say there were religious, belles-lettres, calendars, ABC-books, advices for farmers, other practical agricultural theme literature here as a rule. Folklore literature, printed in Lithuania-Minor, took less than 1% of all prohibited Lithuanian language printings for the Lithuania-Major people. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
  • Dainų balsai / Christianas Bartschas ; parengė Jadvyga Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2000. 688 p.
  • Folkloro ansambliai dabartinėje Lietuvoje : etnologinis aspektas / Aušra Zabielienė. Vilnius : Firidas, 2010. 261 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1753
Updated:
2018-12-20 23:00:54
Metrics:
Views: 48    Downloads: 6
Export: