Перевод конструкций с деепричастиями на литовский язык в научной речи

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Перевод конструкций с деепричастиями на литовский язык в научной речи
Alternative Title:
Gerundijaus konstrukcijų vertimas į lietuvių kalbą moksliniame tekste
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2008, Nr. 12, p. 36-43
Keywords:
LT
Mokslinio teksto vertimas; Nekaitomosios veiksmažodžio formos; Padalyvinė konstrukcija; Taksis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibrėžiama ir aprašoma lietuvių kalbos priemonių paradigma, atitinkanti rusų kalbos mokslinio teksto gerundijaus (dejepričiastije) santykinį laiką. Analizės medžiaga -- 199 sakiniai su gerundijumi ir gerundijaus konstrukcijomis moksliniame stiliuje rusų kalba bei išversti į lietuvių kalbą. Šie gerundijaus vartojimo pavyzdžiai imti iš Feodosjevo (1979) vadovėlio ir jo vertimo į lietuvių kalbą (1983). Straipsnio autorės nuomone, tiriamojo dalyko -- mokslo kalboje vartojamų rusų kalbos gerundijaus ir gerundijaus konstrukcijų -- aktualumą lemia verčiant nekaitomas rusų kalbos veiksmažodžio formas į lietuvių kalbą iškylantys sunkumai. Veiksmažodžio forma gerundijus neturi morfologiškai išreikštos laiko reikšmės. Sakinyje gerundijus žymi vienokį ar kitokį juo reiškiamo veiksmo santykį su pagrindinio veiksmo laiku. Šiuo požiūriu gramatinė gerundijaus reikšmė susijusi su taksio kategorija. Rusų kalboje taksio kategorija (ankstesnis veiksmas / kartu vykstantis veiksmas) nėra gramatinė kategorija. Svarbiausia jo raiškos priemonė rusų kalboje yra gerundijus. Rusų kalboje eigos veikslo gerundijus paprastai žymi kartu vykstantį veiksmą. Lietuvių kalboje jį atitinka pusdalyvis. Tačiau iš straipsnio pavyzdžių analizės matyti, kad eigos veiksmažodžiai gali žymėti anksčiau vykusį veiksmą, būdingą būtojo kartinio laiko dalyviams. Straipsnio autorė priėjo prie baigiamosios išvados, jog mokslo kalboje verčiant rusų kalbos gerundijaus formas atitinka visa kalbinių priemonių sistema.

ENThe article defines and describes the paradigm of Lithuanian language tools which corresponds to the relative time of gerund (dejepričiastije) of Russian scientific texts. Analysis material includes 199 sentences with gerund and gerund constructions in scientific style in Russian and translated into Lithuanian. These examples of gerund use are taken from the textbook by Feodosjev (1979) and its translation into the Lithuanian language (1983). In author’s opinion, the relevance of study subject – the use of Russian gerund and gerund constructions in the scientific language – is determined by the difficulties coming from the translation of Russian uninflective verb forms into the Lithuanian language. Morphologically expressed time value is not available in the verb form of gerund. Gerund indicates some kind of its expressed relationship of the action with the tense of primary action in the sentence. In this respect, the grammatical meaning of gerund is associated with the category of taxis. Taxis category in Russian language (previous tense/ action taking place together) is not a grammatical category. The most important tool of expression in the Russian language is gerund. Continuous gerund aspect usually indicates an ongoing process in the Russian language. Equivalent in the Lithuanian language is participle. However, the examples from the article show that the verbs of continuous tense may indicate the action which has taken place before, and which is typical for past participles. The author of the article came to the final conclusion that the whole language system corresponds to gerund forms of the Russian language during the translation in scientific language.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17503
Updated:
2018-12-20 23:17:40
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: